Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

De Stichting StotterFonds betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan de stichting StotterFonds hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.

De informatie op de website is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan het StotterFonds en haar medewerkers en/of in opdracht van het StotterFonds uitvoerende ondernemingen, aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

Ons publicatiebeleid met betrekking tot de website is verder uitgewerkt in 'Over ons'.
 
Indien men na kennisname van de door het StotterFonds beschikbaar gestelde informatie reageert met enige informatie zoals opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal het StotterFonds  deze informatie als openbaar gemaakt beschouwen.

Onze website toont geen enkele vorm van advertenties.

Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie of om contact op te nemen.

Het StotterFonds aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. links naar andere sites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen, e.d. Hoewel deze links zorgvuldig worden geselecteerd, kan het StotterFonds of haar medewerkers niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites.

Deze website is van het StotterFonds, wij zijn een non-profit organisatie, ondersteund door twee organisaties (personen die stotteren en professionals) en verder ondersteund door een groep donateurs.

Aanmelden nieuwsbrief

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland