Disclaimer

Laatst bijgewerkt op dinsdag 31 januari 2017


De Stichting NFS betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan de stichting NFS hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.

De informatie op de website is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan de NFS en zijn medewerkers en/of in opdracht van de NFS uitvoerende ondernemingen, aansprakelijk worden gesteld van de gevolgen.

Ons publicatiebeleid met betrekking tot de website is verder uitgewerkt in 'Over ons'.
 
Indien men na kennisname van de door de NFS beschikbaar gestelde informatie reageert met enige informatie zoals opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal de NFS  deze informatie als openbaar gemaakt beschouwen.

Onze website toont geen enkele vorm van advertenties.

Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie of om contact op te nemen.

De NFS stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. links naar andere sites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen, e.d. Hoewel deze links zorgvuldig worden geselecteerd, kan de NFS stichting of haar medewerkers niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites.

Deze website is van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS), wij zijn een non-profit organisatie, ondersteund door twee organisaties (personen die stotteren en professionals) en verder ondersteund door een groep donateurs.

Sponsors & Partners

Nederlandse Federatie Stotteren

Postbus 80
3860 AB Nijkerk
Tel. 030 - 233 33 36
Beltijden: 09:00 - 17:00

Agenda

Geen evenementen
site by AllinOneSoftware.com