Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

Het StotterFonds doet haar uiterste best om haar leden en klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe een klacht kan worden ingediend bij het StotterFonds en hoe deze klacht wordt afgehandeld.
Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:

  • De datum waarop de klacht binnenkomt.
  • Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per email).
  • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klager.
  • Is indiener donateur van het StotterFonds.
  • Type klacht.
  • Omschrijving van de actie die het StotterFonds onderneemt naar aanleiding van de klacht.
  • Naam van de medewerker die de klacht behandelt.
  • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klager hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de klager desondanks ontevreden is over de wijze waarop het StotterFonds de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk bij het bestuur in beroep gaan. Dit kan door een brief te sturen naar: StotterFonds, t.a.v. het bestuur, Postbus 80, 3860 AB Nijkerk. Binnen 30 dagen wordt het beroep beantwoord.

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door het StotterFonds gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van het StotterFonds te verbeteren.

Vastgesteld: 4 juli 2018

Media

Bekijk stotteren in de media

Aanmelden nieuwsbrief

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland