Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Ieder kind struikelt wel eens over zijn woorden. Tussen het tweede en vijfde jaar is de taalontwikkeling in volle gang. Toch kunnen sommige haperingen u als ouder ongerust maken. Vaak is die ongerustheid terecht, want u voelt zelf goed aan wanneer er iets misloopt. Als u wilt weten of het raadzaam is bij het stotteren van uw kind, als het tussen 2-7 jaar is, professionele hulp in te schakelen, kunt u de Screenings Lijst Stotteren invullen.

Als ouder kunt u behoorlijk ongerust zijn wanneer u uw kind hoort haperen. Wat kunt u het beste doen?

 Spreken is een complexe vaardigheid. Gedachten, ideeën of gevoelens dienen omgezet te worden in taal, in woorden en zinnen. Deze taal wordt omgezet in spraakbewegingen. Vervolgens worden alle spieren die met spreken gemoeid zijn geïnstrueerd (meer dan 100!), om precies de goede beweging te maken, met precies de goede snelhied en kracht en precies op het goede moment. Dit vereist een grote mate van coördinatie en timing.

richtlijnIn de patiëntenversie van de Richtlijn Stotteren kan je de actuele stand van zaken over stotteren vinden. Het is gebaseerd op de wetenschap en geeft onder andere algemene informatie over stotteren, waar een goede behandeling aan moet voldoen, hoe nazorg eruit ziet en wanneer het (vooral met kleine kinderen) slim is om naar een stottertherapeut te gaan.
Lees meer

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland