Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

Advisering en monitoring
Veel kinderen hebben een periode met onschuldige haperingen. Een logopedist of logopedist-stottertherapeut kan het kind observeren en vaststellen of sprake is van risicofactoren waardoor 'echt' stotteren zich kan ontwikkelen. Afhankelijk van deze risicofactoren wordt besloten of (wekelijkse) therapie gestart wordt of dat het in eerste instantie voldoende is het stotteren te monitoren. Ouders krijgen uitleg en adviezen over de mogelijke uitlokkers van het stotteren en over hoe ze de vloeiende spraak kunnen stimuleren. Er wordt dan door de therapeut niet direct met het kind zelf gewerkt.
Zie ook de rubriek 'Vind een therapeut'.

Advisering en therapie
In Nederland zijn twee therapieën gangbaar voor kinderen tot en met 6 jaar: het Lidcombe Programma (LP) en therapie op basis van het Verwachtingen en Mogelijkheden Model / Demands and Capacities Model (DCM). Er zijn overeenkomsten tussen beide programma’s. De logopedist of logopedist-stottertherapeut en ouders werken nauw samen. De ouders worden co-therapeut, zij zijn immers de meeste tijd samen met hun kind. De logopedist geeft de ouders informatie en leert ze bepaalde vaardigheden. Op afgesproken tijden kunnen de ouders thuis met hun kind aan de slag. Ze bespreken dit steeds met de logopedist. De logopedist begeleidt in het begin vooral de ouders, we noemen dit “indirecte therapie”. De ouders brengen het geleerde thuis in de praktijk en begeleiden zo hun kind. Zowel bij Lidcombe als bij DCM is het van belang dat gekeken wordt welke elementen van de therapie voor dit kind goed werken. Bij beide therapieën is het de bedoeling dat het kind zoveel mogelijk vloeiend spreken ervaart.
De recente Nederlandse en Duitse Richtlijnen over stottertherapie raden ook aan om kinderen die stotteren goed te (laten) observeren op spontaan herstel, maar om als dat niet binnen bepaalde tijd gebeurd is, logopedische hulp te zoeken.

Niet-regulier stotterprogramma
Eén aanbieder van een niet-regulier stotterprogramma denkt anders over vroege behandeling. Daar is een adviespakket te koop waarin ouders (zonder contact tussen kind en therapie-aanbieder) adviezen kunnen lezen.

Informatie over DCM en Lidcombe
Brochure over Lidcombe 
Zie de rubriek 'Vind een therapeut'.

Reguliere behandeling
Logopedisten en logopedist-stottertherapeuten werken volgende de Richtlijn stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Volgens deze richtlijn dient de logopedist het behandelplan voor stotteren bij kinderen van zes tot dertien jaar (groep drie tot en met acht) in samenspraak met het kind en zijn/haar ouders te formuleren en te baseren op de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind dat stottert. De logopedist heeft daarbij aandacht voor de emotionele, cognitieve, sociale en spraakmotorische aspecten van het stotteren. Als aanvulling op de individuele behandeling kan ook groepstherapie gevolgd worden, bijvoorbeeld via de OK-groep (www.damstegroep.nl) of Camp Dream Speak Live.

Camp Dream Speak Live
Camp Dream. Speak. Live. is een stotterkamp georganiseerd door logopedist-stottertherapeuten. Deelnemers hebben er veel plezier en tegelijk is het een intensief behandelprogramma voor kinderen die stotteren van 6 t/m 12 jaar. De focus ligt op het verminderen van de impact van stotteren en het verhogen van de veerkracht van het kind.
Meer informatie over het kamp vind je hier.
Een impressie van het kamp van 2021:

Niet-regulier stotterprogramma
Sommige niet-reguliere programma’s richten zich ook op deze leeftijdsgroep.

Zie de rubriek 'Vind een therapeut'

Aanmelden nieuwsbrief

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland