Therapievormen

Therapievormen voor jonge kinderen

Advisering en monitoring
Veel kinderen hebben een periode met onschuldige haperingen. Een logopedist of logopedist-stottertherapeut kan het kind observeren en vaststellen of sprake is van risicofactoren waardoor 'echt' stotteren zich kan ontwikkelen. Afhankelijk van deze risicofactoren wordt besloten of (wekelijkse) therapie gestart wordt of dat het in eerste instantie voldoende is het stotteren te monitoren. Ouders krijgen uitleg en adviezen over de mogelijke uitlokkers van het stotteren en over hoe ze de vloeiende spraak kunnen stimuleren. Er wordt dan door de therapeut niet direct met het kind zelf gewerkt.
Zie ook de rubriek 'Vind een therapeut'.

Advisering en therapie
In Nederland zijn twee therapieën gangbaar voor kinderen onder 6 jaar: het Lidcombe Programma (LP) en therapie op basis van het Verwachtingen en Mogelijkheden Model / Demands and Capacities Model (DCM). Er zijn overeenkomsten tussen beide programma’s. De logopedist of logopedist-stottertherapeut en ouders werken nauw samen. De ouders worden co-therapeut, zij zijn immers de meeste tijd samen met hun kind. De logopedist geeft de ouders informatie en leert ze bepaalde vaardigheden. Op afgesproken tijden kunnen de ouders thuis met hun kind aan de slag. Ze bespreken dit steeds met de logopedist. De logopedist begeleidt in het begin vooral de ouders, we noemen dit “indirecte therapie”. De ouders brengen het geleerde thuis in de praktijk en begeleiden zo hun kind. Zowel bij Lidcombe als bij DCM is het van belang dat gekeken wordt welke elementen van de therapie voor dit kind goed werken. Bij beide therapieën is het de bedoeling dat het kind zoveel mogelijk vloeiend spreken ervaart.

Informatie over DCM en Lidcombe
Brochure over Lidcombe 
Zie de rubriek 'Vind een therapeut'.

Verantwoording - disclaimer

De hulpvrager is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een reguliere dan wel niet-reguliere therapeut of therapie.

Sponsors & Partners

Nederlandse Federatie Stotteren

Postbus 80
3860 AB Nijkerk
Tel. 030 - 233 33 36
Beltijden: 09:00 - 17:00

Agenda

Geen evenementen
site by AllinOneSoftware.com