Buitenlandse folders
Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Dit is de Privacyverklaring van de Nederlandse Federatie Stotteren. Hierin wordt uiteengezet hoe de Nederlandse Federatie Stotteren omgaat met persoonsgegevens die via de Website worden verkregen. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

De Nederlandse Federatie Stotteren respecteert en beschermt de privacy van alle Kopers van de Website.
De Nederlandse Federatie Stotteren spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven.

Artikel 1 - Doeleinden

 • Om Producten te kunnen bestellen dient Koper een aantal persoonsgegevens in te vullen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, adresgegevens, lidmaatschapsnummer, BSN nummers, verzekeringsnummer, telefoonnummer en e-mail adres. De Nederlandse Federatie Stotteren gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
 • het leveren en declareren van de Producten;
 • het verstrekken van informatie over diensten en producten van de Nederlandse Federatie Stotteren aan koper;
 • het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.


Artikel 2 - Algemene informatie

 • Voor de Nederlandse Federatie Stotteren is het interessant te weten of de Website vaak bezocht wordt en welke Producten het meest gewild zijn. Hiervoor zal de Nederlandse Federatie Stotteren bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een Koper een website gebruikt). Met deze informatie kan de Nederlandse Federatie Stotteren haar Website, producten en diensten afstemmen op de wensen van de klanten.
 • Om het recht van privacy van Koper te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie Koper te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Koper heeft de mogelijkheid zijn browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor kan zijn gebruik van de Website negatief beïnvloed worden.


Artikel 3 - Wijzigen / verwijdering van Persoonsgegevens

 • Koper mag de gegevens die de Nederlandse Federatie Stotteren over hem heeft verzameld op elk moment inzien en laten corrigeren. Hij heeft het recht de Nederlandse Federatie Stotteren te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.
 • De Nederlandse Federatie Stotteren zal binnen 4 (vier) weken op een verzoek tot verwijdering beslissen en zal bij het bekend maken van haar beslissing Koper informeren in hoeverre door de eventuele verwijdering het gebruik van de Website wordt beperkt of verhinderd.


Artikel 4 - Beveiliging

 • De Nederlandse Federatie Stotteren spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De Nederlandse Federatie Stotteren treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


Artikel 5 - Hyperlinks

 • Voor het gemak van haar Kopers heeft De Nederlandse Federatie Stotteren op haar Website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Op deze websites is de privacyverklaring van deze derden van toepassing. De Nederlandse Federatie Stotteren is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de gegevens die op deze websites worden verzameld.


Artikel 6 - Wijziging privacyverklaring

 • Deze Privacyverklaring kan door De Nederlandse Federatie Stotteren worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de Website en/of per e-mail bekend gemaakt.


Artikel 7 - Vragen en verzoeken

 • Voor vragen of verzoeken over het privacybeleid van de Nederlandse Federatie Stotteren kan contact worden opgenomen met de klantenservice.


Artikel 8 - Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van NFS of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Artikel 9 - Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om de bezoekers te analyseren en onze content te verbeteren. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld uit Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid met betrekking tot Google Analytics, zie hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Bekijk stotteren in de media

Bekijk clips en video's, beluister podcasts, lees columns en interviews in onze mediarubriek

Blijf op de hoogte

Bestel brochures, posters en boeken

Boeken, folders, brochures en posters bestel of download je in onze webshop

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland