Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Wat weten we over stotteren? Een vraag die je als stottertherapeut vaak beantwoord. 
Sukima van Velzen (logopedist & stottertherapeut) miste bij deze uitleg iets visueels, beeld zorgt er nou eenmaal voor dat je iets beter onthoudt. Daarom ontwikkelde ze deze factsheet. De factsheet geeft de informatie uit 'de richtlijn stotteren', kort en beeldend weer, je kunt het zien als een soort ‘kapstok’.
Ze hoopt dat logopedisten en stottertherapeuten de feiten over stotteren en stottertherapie nu nog eenvoudiger en levendiger kunnen overbrengen aan bijv. ouders, jongeren of leerkrachten. 
Het is van belang dat de therapeut de informatie aanpast aan de persoon waarmee wordt gesproken en natuurlijk aanvult waar nodig. 
Veel plezier bij het gebruiken van de factsheet. 

d5b96098-e201-43f9-a65f-e4acd700e4cfIn 2014 is de Nederlandse evidence based Richtlijn Stotteren opgesteld. Deze werd gepresenteerd tijdens het Symposium Stotteren op maandag 20 oktober 2014 wat het StotterFonds (toen NFS) organiseerde in samenwerking met de KNAW. De richtlijnen geven een indicatie voor de diagnostiek, behandeling en nazorg van kinderen, adolescenten en volwassen die stotteren. De richtlijn is in 2020 herzien.
De richtlijn vind je hier met bijlagen, appendix en aanbevelingen.
De patiëntenversie van de richtlijn van 2020 vind je hier.
Lees een verslag van het symposium hier.
De presentaties en geluidsopnames vind je hier.

De NVST is sinds juli 2014 partner van het ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Dit consortium biedt een Post-HBO opleiding in stottertherapie aan. De NVST heeft zich aangesloten bij deze opleiding. Iedereen die zich wil specialiseren in stotteren wordt aangeraden het specialisatieprogramma van het ECSF te doen. Een korte omschrijving van de inhoud van dit programma vind je op: www.ecsf.eu.

Aanmelden nieuwsbrief

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland