Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Ruimte voor stotteren: stotteren, sociale interactie en stigmatisering (Van der Goot-Buijnsters Y.H., Bos, A.E.R. & Houtmans, M.J.M., 2006. Open Universiteit Nederland).
De gesproken taal is voor de menselijke interactie een belangrijk communicatiemiddel. Wanneer iemand beperkt is in het spreken, zoals stotteraars, roept dit in sommige situaties stigmatiserende reacties op. Er is sprake van een stigmatiserende gedragsreactie als de sociale afstand vergroot wordt. Sociale afstand kan onder meer bestaan uit het ervaren en tonen van aversie, het ontwijken of afwijzen van de persoon in kwestie en het niet serieus nemen van zijn of haar sociale interacties. In deze scriptie is onderzocht of de ernst van stotteren van invloed is op emoties en gedrag van een niet-stotteraar ten opzichte van de stotteraar. Daarnaast is onderzocht of wanneer iemand aangeeft te stotteren in een sollicitatieformulier of in een sollicitatiegesprek, dit van invloed is op emoties en het gedrag bij een waarnemer.

Op 13 november 2006 promoveerde Wendy Huinck, spraak-taalpathologe van het UMC St.Radboud. Ze verdedigde haar proefschrift: Stuttering: studies of therapy outcome and speech motor control. Haar omvangrijke proefschrift bevat twee delen: 1. een effectmetingsstudie naar drie stottertherapieën en 2. onderzoek naar spraakmotorische controle bij stotteraars en niet-stotteraars.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland