Informatie voor het basisonderwijs

Stotteren bij kinderen van de basisschoolleeftijd

Informatie over stotteren
Niet-vloeiend spreken komt bij 4 à 5 procent van de kinderen op de basisschool voor.
Als leerkracht heeft u dus een vrij grote kans dat u met een stotterend kind in uw klas te maken krijgt. Tijdens de basisschoolperiode maakt een kind een grote ontwikkeling door zowel cognitief en sociaal-emotioneel als de motorische vaardigheden. Kinderen die als peuter of kleuter hebben gestotterd kunnen later opnieuw of ernstiger gaan stotteren. De oorzaak is waarschijnlijk de disbalans tussen enerzijds de vaardigheden en mogelijkheden en anderzijds de verwachtingen van zichzelf en zijn omgeving. Vanaf 8-jarige leeftijd verandert het kind op sociaal-emotioneel gebied, het kind wordt zelfstandiger en is steeds meer en beter in staat zijn eigen gedrag en het gedrag van anderen te beoordelen (metacognitief vermogen). Ook op motorisch en cognitief gebied wordt het kind vaardiger en zelfstandiger, de taalontwikkeling is nog volop in ontwikkeling en het spreektempo wordt hoger.

Lees meer...

Stotteren en lezen op de bassischool

Foto lezenKinderen die stotteren kunnen problemen hebben met het behalen van de leesvaardigheidtoetsen en met het hardop lezen in de klas. Wat kun je als leerkracht en logopedist-stottertherapeut betekenen voor het kind dat stottert? Hoe test je de leesvaardigheid zo objectief mogelijk?

Twee maal per jaar wordt op de meeste basisscholen in Nederland de leesvaardigheid getoetst met de Drie Minuten Toets en de AVI- leeskaarten. Dit kan voor kinderen die stotteren heel frustrerend zijn omdat zij door het vertragende effect van hun stotteren de gewenste leessnelheid niet kunnen halen.

Lees meer...

Artikel onderwijsblad 21 juni 2014

 

Ilanda de Dood is logopedist/stottertherapeut aan het Stotterinterventiecentrum in Alkmaar. Zij begrijpt goed dat docenten onzeker kunnen worden van een leerling die stottert in de klas. “Het roept nu eenmaal spanning op in de communicatie en niet alleen bij de PDS, maar ook bij zijn gesprekspartner en in de hele klas. Moet je bijvoorbeeld wel of niet onderbreken of aanvullen?”
Lees het volledige artikel hier.

 

Sponsors & Partners

Nederlandse Federatie Stotteren

Postbus 80
3860 AB Nijkerk
Tel. 030 - 233 33 36
Beltijden: 09:00 - 17:00

Agenda

Geen evenementen
site by AllinOneSoftware.com