Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Een stotterend kind in de klas roept dikwijls vragen op: moet ik als leerkracht het kind uit laten praten of onderbreken? Moet het net als de andere kinderen een leesbeurt krijgen? Mogen andere kinderen iets lesprogramma 2008 2van het stotteren zeggen of is het beter om het te negeren?
Stotteren wordt vaak beïnvloed door de reactie van de luisteraar. In een klas heeft een kind dat stottert vaak te maken met 25 of meer luisteraars. Een les over dit onderwerp met daarin informatie over stotteren en tips voor de luisteraars kan veel spanning verlichten en zo het stotterprobleem verminderen.

Bij het lesprogramma hoort een dvd met verschillende fragmenten. Vier kinderen die stotteren, een ouderinterview, een interview met een leerkracht en een deel van de les. 
Deze dvd is helaas niet meer beschikbaar.

U kunt lesprogramma en dvd bestellen in de webwinkel.

Fluisteren wil meestal helpen. Stil lezen is ook een goede mogelijkheid. Mogelijk dat het helpt als het kind de woorden aan elkaar vastrijgt, alsof de stemmotor als het ware doorloopt. Misschien kunt u dat samen oefenen. Zacht praten kan ook nog geprobeerd worden, maar ligt in de lijn van fluisteren. Een andere mogelijkheid is maskeren van de spraak dat u met een papiertje aan beide oren ritselt. Het kind hoort zich dan zelf niet terug en de kans is groot dat hij vloeiend is, na wat gegiechel, want het klinkt raar als je jezelf niet terughoort. Dit laatste middel moet in 1:1 contact gedaan worden en alleen als het kind het zelf ook wil uitproberen. Als dit ook niet helpt, wordt geadviseerd de test niet meer af te nemen, maar de leesvaardigheid uit andere opdrachten op te maken; het is belangrijk dat deze niet negatief beïnvloed worden door het stotteren.
Het is de kunst om de 1-minuuttest niet traumatisch te laten worden voor een beginnende stotterende lezer.

Het is goed bij een stotterend kind alert te zijn op de ontwikkeling van stotter- of spreekangst. Wanneer een kind negatieve gedachten ten aanzien van stotteren ontwikkelt, hetzij door reacties uit de omgeving of vanuit zichzelf, kan spreekangst zich ontwikkelen. Je merkt dit vaak doordat een kind vermijdt te spreken, niet meer of minder deelneemt aan activiteiten die spreken vereisen of duidelijk emotionele reacties laat zien in bepaalde situaties. In dat geval is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen: de logopedist te informeren en eventueel met ouders en/of kind er over te spreken. 

Hoewel je regelmatig ziet dat stotterende kinderen spreekangst ontwikkelen, is dit echter lang niet bij iedereen het geval. Er zijn zeker stotteraars die, ondanks hun spraakprobleem, toch vrijuit durven spreken in vrijwel iedere situatie. Ook is soms de angst om te stotteren niet algemeen, maar juist heel sterk gebonden aan bepaalde spreeksituaties. 

Het is dan ook niet verstandig om er van uit te gaan dat iedere stotteraar spreekangst heeft. Sommige kinderen vinden het juist heel vervelend dat ze nooit een beurt krijgen in de klas. Het kan soms zelfs het idee versterken dat anderen niet naar hen willen luisteren als ze stotteren. Het advies is om het met het betreffende kind te bespreken en te vragen wat die het liefst heeft. Je kunt hierover samen afspraken maken en na een poosje weer even bespreken of het nog steeds hetzelfde is. Als een kind in therapie is, zal daar de spreekangst zeker worden aangepakt. Het kan dan voor het kind juist een doel zijn om in de klas stotterend te lezen, en te ervaren dat hij dit best durft en dat er geen vervelende reacties uit de klas volgen.

Bij vragen neem contact op met de behandelend logopedist / stottertherapeut.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland