Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Mika 2

Door: Ilanda de Dood

Mika komt vanuit school rechtstreeks naar stottertherapie. Hij zit sinds drie dagen in de brugklas en zijn middelbare school is vlakbij de praktijk. Mika vertelt dat bijna alles anders is dan op de basisschool, hij heeft veel vakken en in de pauze mag hij overal in de school zitten. Ook vertelt hij dat hij in het voorstelrondje heeft gezegd dat hij stottert. Hij had tijdens de brugklasavond  voor stotterende kinderen besloten om dit te doen.   
Aan het begin van de zomervakantie vindt al vele jaren deze bijeenkomst plaats voor stotterende kinderen die in groep 8 zitten en naar de brugklas zullen gaan. Samen met hun ouders komen ze een avond bij elkaar. Twee stotterende middelbare scholieren die de brugklas al achter de rug hebben  vertellen aan hen over hun ervaringen. 

 Dit jaar vertelde Gitte dat ze op de middelbare school begon met het vermijden van spreeksituaties. Ze had aan haar docenten gevraagd of ze niet hoefde voor te lezen in verband met haar stotteren. Hier gingen haar docenten mee akkoord. In eerste instantie vond Gitte dit heel prettig maar na verloop van tijd merkte ze dat haar spreekangst begon toe te nemen. Dit was de reden voor haar om stottertherapie te starten. Daar kwam ze erachter dat het juist handiger is om open te zijn over je stotteren en spreeksituaties aan te gaan. Gitte zit inmiddels in de derde en leest weer voor in de klas als dit gevraagd wordt. Ze gebruikt hierbij haar spreektechniek.    

Saskia vertelde over de spreekbeurt die ze in de brugklas heeft gehouden over stotteren. Ze vertelde in haar klas over haar stotteren en hoe stotteren ontstaat. Aan het einde van haar spreekbeurt vroeg ze wie van haar klasgenoten voor de klas wilde stotteren. De stoerste jongen van de klas durfde dit echt niet te doen. Saskia zei: ‘Jij bent dus een vluchter’. ‘Eigenlijk wel’ zei hij terug. Haar klasgenoten luisterden vol bewondering naar Saskia die zo open haar verhaal deed voor de klas.
Mika gaf nu aan dat hij vooral aan het verhaal van deze twee dappere meiden veel had gehad. Hij wist nu dat openheid heel belangrijk is. Dat het niet gemakkelijk is merkte hij ook. Hij had aan zijn mentor en zijn klasgenoten verteld dat hij stottert. Zijn tweede dag op school kreeg hij bij aardrijkskunde een leesbeurt. Mika voelde dat hij vastliep en het lukte hem niet zijn stotteren te controleren. Zijn leraar zei na twee zwoegende zinnen van Mika: ‘Stop maar’ en gaf iemand anders de beurt om verder te lezen. Mika voelde zich opgelucht. Toch weet hij ook dat die opluchting maar tijdelijk is. Eigenlijk had hij door willen lezen en er zullen nog vele leesbeurten komen. Wat te doen? Aan de mentor vragen of hij alle docenten in wil lichten over zijn stotteren? Zelf zeggen dat hij wel door kan lezen maar dat het soms wat lastiger is? De brugklasavond is dus een goede aanzet om met meer zelfvertrouwen rondom het spreken de middelbare schooltijd in te gaan. Daarna is het belangrijk om samen te blijven zoeken naar de juiste aanpak van jouw stotteren, ook op school. Hopelijk zal op die manier stotteren een steeds minder grote rol spelen. Er is al genoeg om je mee bezig te houden als je 13 bent! 

Saskia en Gitte

Saskia en Gitte leidden tijdens de brugklasavond ook deze stotterkwis. Weten jullie de antwoorden?


Kwisvragen Stotteren in de brugklas

1. Wat kun je het beste doen als je nieuwe klasgenoten grapjes gaan maken over je stotteren?
  a) Zeggen dat dat niet mag en dat ze moeten stoppen
  b) Een grapje terug maken over stotteren
  c) Boos worden

2. Wat is het officiële woord voor ‘vaste stotter’           
   a) Blokkade
   b) Verlenging
   c) Herhaling

3. Op welke leeftijd ontstaat stotteren meestal?
   a) Tussen 3-5 jaar
   b) Tussen 8-10 jaar
   c) Tussen 12-15 jaar

4. Wat betekent op de middelbare school AK?
   a) Afkijken
   b) Aardrijkskunde
   c) Aantekeningen

5. Hoeveel mensen stotteren er in Nederland?
    a) 200.000
    b) 300.000
    c) 400.000

6. Welke Bekende Nederlander stottert?
   a) Frans Bauer
   b) Erben Wennemars
   c) Sanne Hans (Miss Montreal)

8. Hoeveel procent van de stotterende mensen is een meisje/vrouw?
    a) 80%             
    b) 50%
    c) 25%

 

 

Een stotterend kind in de klas roept dikwijls vragen op: moet ik als leerkracht het kind uit laten praten of onderbreken? Moet het net als de andere kinderen een leesbeurt krijgen? Mogen andere kinderen iets lesprogramma 2008 2van het stotteren zeggen of is het beter om het te negeren?
Stotteren wordt vaak beïnvloed door de reactie van de luisteraar. In een klas heeft een kind dat stottert vaak te maken met 25 of meer luisteraars. Een les over dit onderwerp met daarin informatie over stotteren en tips voor de luisteraars kan veel spanning verlichten en zo het stotterprobleem verminderen.

Bij het lesprogramma hoort een dvd met verschillende fragmenten. Vier kinderen die stotteren, een ouderinterview, een interview met een leerkracht en een deel van de les. 
Deze dvd is helaas niet meer beschikbaar.

U kunt lesprogramma en dvd bestellen in de webwinkel.

Fluisteren wil meestal helpen. Stil lezen is ook een goede mogelijkheid. Mogelijk dat het helpt als het kind de woorden aan elkaar vastrijgt, alsof de stemmotor als het ware doorloopt. Misschien kunt u dat samen oefenen. Zacht praten kan ook nog geprobeerd worden, maar ligt in de lijn van fluisteren. Een andere mogelijkheid is maskeren van de spraak dat u met een papiertje aan beide oren ritselt. Het kind hoort zich dan zelf niet terug en de kans is groot dat hij vloeiend is, na wat gegiechel, want het klinkt raar als je jezelf niet terughoort. Dit laatste middel moet in 1:1 contact gedaan worden en alleen als het kind het zelf ook wil uitproberen. Als dit ook niet helpt, wordt geadviseerd de test niet meer af te nemen, maar de leesvaardigheid uit andere opdrachten op te maken; het is belangrijk dat deze niet negatief beïnvloed worden door het stotteren.
Het is de kunst om de 1-minuuttest niet traumatisch te laten worden voor een beginnende stotterende lezer.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland