Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Niet-vloeiend spreken komt bij 4 à 5 procent van de kinderen op de basisschool voor.
Als leerkracht heeft u dus een vrij grote kans dat u met een kind dat stottert in uw klas te maken krijgt. Bij sommige kinderen is het stotteren hoorbaar en zichtbaar, terwijl andere kinderen hun best doen om het stotteren te verstoppen voor de andere kinderen en de leerkracht. Ieder kind dat stottert is weer anders. Als leerkracht kunt u een zeer positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het stotteren en in welke mate het stotteren belemmerend is voor het kind in de klas of groep. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke inzichten rond stotteren én dat ze weten hoe ze een kind dat stottert op de beste manier kunnen begeleiden.

Werkt u op het basisonderwijs, een peuterspeelzaal, een BSO, of in een andere setting met kinderen tussen de 2 en de 12 jaar oud?
Komt u wel eens een kind tegen dat stottert en stelt u zichzelf dan bijvoorbeeld de volgende vragen:
Wat gaat er in een kind om als het praten moeilijk gaat? Moet ik het kind wel of geen beurt geven? Mag ik over het stotteren praten tegen het kind of moet ik het juist negeren? Kan ik afwachten of moet ik actie ondernemen?

Speciaal voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten ontwikkelde Heidi van Werkhoven- Spronk (logopedist- stottertherapeut) en Sukima van Velzen (logopedist- stottertherapeut en ervaringsdeskundige) een cursus over stotteren en hoe u kinderen die stotteren kunt begeleiden in de klas/ groep.

Kijk voor meer informatie op: https://rondomspraak.nl/2019/10/21/cursus-stotteren-in-het-onderwijs/

Aanmelden nieuwsbrief

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland