Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

U treft hier feiten aan over stotteren. Wat te doen wanneer een jong kind, basisschoolkind, tiener of volwassene zich aanmeldt of aangemeld wordt. Informatie over de Nederlandse Vereniging voor StotterTherapie en bijscholing.

d5b96098-e201-43f9-a65f-e4acd700e4cfIn 2014 is de Nederlandse evidence based Richtlijn Stotteren opgesteld. Deze werd gepresenteerd tijdens het Symposium Stotteren op maandag 20 oktober 2014 wat het StotterFonds (toen NFS) organiseerde in samenwerking met de KNAW. De richtlijnen geven een indicatie voor de diagnostiek, behandeling en nazorg van kinderen, adolescenten en volwassen die stotteren. 
De richtlijn vind je hier.
De patiëntenversie van de richtlijn vind je hier.
Lees een verslag van het symposium hier.
De presentaties en geluidsopnames vind je hier.

De Werkgroep Voorlichting geeft vorm aan het doel van de StotterFonds om goede voorlichting over stotteren te verzorgen. Er is een netwerk aan voorlichters actief, dat bestaat uit stottertherapeuten en ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn er regionale coördinatoren die per regio (Noord, Oost, Midden, West en Zuid-Nederland) de voorlichters aansturen.

We kiezen voor vraag gestuurde voorlichting. Dit kan bijvoorbeeld door gesprekken met leerkrachten van kinderen/ studenten die stotteren. De leerling die stottert ondersteunen bij het houden van een spreekbeurt blijkt in de praktijk heel goed te werken. We zijn bezig materiaal daarvoor te ontwikkelen. Wanneer de allround logopedist dat wenst, kan een stottertherapeut meegaan naar school of helpen bij de voorbereiding. In het voortgezet onderwijs kan het zinvol zijn daarnaast een ervaringsdeskundige mee te nemen.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland