Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Het belang voor Stuttering Awareness
Hoe denken niet-stotterende mensen over ons? Wat weten zij over stotteren? Hoe weten ze wat stotteren is?

‘Stuttering in Movies’ is een groot, internationaal project dat van belang kan zijn voor de stottergemeenschap. Het analyseert hoe mensen die stotteren in films worden geportretteerd.

De NVST is sinds juli 2014 partner van het ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Dit consortium biedt een Post-HBO opleiding in stottertherapie aan. De NVST heeft zich aangesloten bij deze opleiding. Iedereen die zich wil specialiseren in stotteren wordt aangeraden het specialisatieprogramma van het ECSF te doen. Een korte omschrijving van de inhoud van dit programma vind je op: www.ecsf.eu.

De Commissie Voorlichting geeft vorm aan het doel van het StotterFonds om goede voorlichting over stotteren te verzorgen. Er is een netwerk aan voorlichters actief, dat bestaat uit stottertherapeuten en ervaringsdeskundigen. 

We kiezen voor vraag gestuurde voorlichting. Dit kan bijvoorbeeld door gesprekken met leerkrachten van kinderen/studenten die stotteren. De leerling die stottert ondersteunen bij het houden van een spreekbeurt blijkt in de praktijk heel goed te werken. Er is voor het houden van een spreekbeurt een folder en poster uitgebracht: 'Stevig staan met stotteren', deze zijn te verkrijgen in de webshop. Aan een bijbehorend animatiefilmpje wordt nog gewerkt. Wanneer de allround logopedist dat wenst, kan een stottertherapeut meegaan naar school of helpen bij de voorbereiding. In het voortgezet onderwijs kan het zinvol zijn daarnaast een ervaringsdeskundige mee te nemen.

Aanmelden nieuwsbrief

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland