Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Bron: Logopedie en Foniatrie, maart 2009 

Prevalentie, kenmerken en behandeling van stotteren bij mensen met
Downsyndroom
Maike Beks en Carlijn Dams

Inleiding
Veel kinderen en volwassenen met Downsyndroom spreken onvloeiend, Bij een deel van hen is er daarbij sprake van stotteren. In het artikel wordt ingegaan op de prevalentie, de kenmerken en de behandeling van stotteren bij mensen met Downsyndroom.

Het artikel is geschreven in het kader van het afstudeeronderzoek van de auteurs voor de opleiding logopedie aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven en is eerder verschenen in het tijdschrift Down & Up. Het artikel werd overgenomen met toestemming van de redactie van Down & Up.

Er is relatief weinig bekend over stotteren bij Downsyndroom. Toch laat een eerste literatuurverkenning zien dat dit redelijk vaak voorkomt. Stotteren kan kinderen zeer hinderen in hun communicatie. Het is daarom belangrijk dat logopedisten in het voorkomende geval voorlichting kunnen geven aan ouders over de wijze waarop zij een stotterend kind met Downsyndroom het beste kunnen helpen. Dit artikel wil hieraan bijdragen.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland