Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

promotieDinsdag 17 november promoveerde aan de Universiteit van Utrecht  Yvonne van Zaalen met haar proefschrift, getiteld: ‘Cluttering identified; Differential diagnostics between cluttering, stuttering and speech impairment related to learning disability’. Dit Engelstalige proefschrift bevat ook een samenvatting in het Nederlands.

Yvonne van Zaalen in Vara-programma 'Spijkers met koppen'
Nieuwsbericht NVLF, 27 november 2009 

Yvonne is als logopediste gespecialiseerd in stotteren en daarnaast ook Logopediewetenschapper. In een intensieve en korte promotietijd van 3 jaar heeft zij het stiefkind in de logopedie, broddelen, volledig in de kijker gezet, een prestatie van formaat, die extra gememoreerd werd door de promotoren prof dr Ph. Dejonckere en prof dr F.Wijnen.  Voor wie haar niet kent: Yvonne is al jaren actief in het vakgebied stotteren, werkt vaker mee aan projecten van de StotterFonds en is bijvoorbeeld in actie te zien in de onderwijsvideo Stottersignalen. De laatste jaren heeft zij zich op nationaal  en internationaal niveau ingezet om de stoornis broddelen beter te kunnen begrijpen en behandelen. Haar verdediging dinsdag stond als een huis, haar antwoorden waren duidelijk en bondig, waardoor de commissie nog een tweede vraag kon stellen en er ook ruimte was voor een interessante discussie over de verschillen tussen broddelen, stotteren en spraakdyspraxie. Bij de receptie na afloop werd een stralende Yvonne gefeliciteerd door collega’s uit binnen- en buitenland.  Coen Winkelman benadrukte in zijn speech nog eens hoe goed het is dat er therapeuten zijn zoals Yvonne die het aandurven om een stoornis wetenschappelijk te ontrafelen, met oog voor  het nut in de praktijk.

Zowel voor theorievorming als voor de logopedische praktijk biedt haar proefschrift  veel aanknopingspunten.  Zo reikt zij objectieve normen aan om het verschil te kunnen maken tussen broddelen en stotteren, twee verschillende stoornissen in spreekvloeiendheid, die echter erg op elkaar kunnen lijken en ook in mengvorm voorkomen.  Het hoge en/of onregelmatige spreektempo blijkt het kernsymptoom bij broddelen. Personen die broddelen zouden ook zo’n 7 keer meer normale niet-vloeiendheden hebben, waar personen die stotteren juist meer stotter-niet-vloeiendheden laten horen.

Een opvallend resultaat van de studie was de ontdekking dat de groep broddelaars als geheel taalproblemen vertoonde die vergelijkbaar zijn met de taalproblemen van kinderen met leermoeilijkheden. Er werden bij deze groep veel verstoringen in de planning waargenomen evenals zelfcorrecties en herhalingen van al gemaakte zinsdelen of woorden (= tijd winnen voor taalformulering); deze resultaten impliceren volgens Van Zaalen dat broddelen gezien kan worden als een stoornis waarbij de taalproductie nog niet volledig geautomatiseerd is. Door deze onvolkomen automatisering van taalproductie is het niet mogelijk om nog extra aandacht te besteden aan het monitoren (kritisch volgen) van het spreken. Met andere woorden: er blijft bij broddelaars geen energie meer over om bijvoorbeeld het spreektempo te verlagen omdat alle aandacht gaat naar de taalplanning. En hierin zien we weer een verschil met stotteren: is er bij stotteren sprake van een zwakke monitoring, bij broddelen zou de gestoorde motoriek juist door overcorrectie te veel gemonitord worden.

Als logopedische tip geeft Van Zaalen mee dat het cruciaal is dat het spreken van een broddelaar in meerdere situaties geanalyseerd wordt, dus niet alleen in een spontaan gesprek of tijdens hardop lezen, maar ook tijdens het navertellen van een verhaal en in een andere situatie, bv thuis of in een winkel.  Kort en intensief oefenen blijkt beter dan een lange periode en weinig frequent. Voor wie meer wil weten over de diagnostiek en aanpak van broddelen verwijs ik naar het recent verschenen boek van Yvonne van Zaalen en Coen Winkelman: Broddelen, een (on)begrepen stoornis, uitgeverij Coutinho.

Ook in de media kreeg het onderwerp van het proefschrift veel aandacht, bijvoorbeeld in de NRC en de Volkskrant, het laatstgenoemde artikel kan hier gedownload worden. Op deze manier krijgt heel Nederland een beter begrip van broddelen en wordt broddelen ook eerder herkend (zowel bij Jan uit de straat en ook bij BN-ers zoals Erben Wennemars en Waldemar Torenstra).
We zijn dan ook maar wat trots op het werk van collega Yvonne van Zaalen!

VAN HARTE PROFICIAT !
Namens de webredactie,
Mariëtte Embrechts

Het artikel "Proefschrift van Yvonne van Zaalen" in het tijdschrift Logopedie en Foniatrie, november 2009, kunt u hier downloaden.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland