Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

bevruchtingSommige zaken zijn erg eenvoudig: een eicel wordt bevrucht of niet. Is het met stottertherapieën ook zo eenvoudig, dat er één goede methode is en de rest niet. Er is nog steeds veel discussie en verwarring, maar inmiddels zijn er toch wel een paar duidelijke conclusies te trekken.

 We hebben een zogenaamde meta-analyse (samenvoeging van verschillende onderzoeken) gevonden over alle verschillende gepubliceerde stottertherapieën in de periode van 1970 – 2005. Je weet wellicht hoe dat zit: een wetenschappelijk verhaal wordt pas gepubliceerd nadat het zeer nauwkeurig en kritisch door experts is gelezen, en een meta-analyse gaat daar nog boven uit. Een degelijke analyse stelt nog zwaardere kwaliteitscriteria met betrekking tot het aantal en de aard van de meetpunten, de onbevooroordeeldheid van de experimentatoren enzovoort. Zo voldeden slechts 39 van de 162 artikelen uit die periode aan deze hoge eisen. Een motivatie om zo streng te zijn, is de ervaring dat slecht uitgevoerd onderzoek vaak betere resultaten te zien geeft dan goed uitgevoerd onderzoek. En wat nu echt waar is, dat willen we toch allemaal weten. 

De 39 genoemde publicaties die aan de kwaliteitscriteria voldeden gaven beslist niet allemaal een positief resultaat (de criteria daarvan volgen nog) maar de conclusie was in elke geval volgens de van tevoren bepaalde criteria betrouwbaar. Zeer veel verschillende metingen van spreektechnische en meer emotionele aspecten - bijvoorbeeld het aantal gestotterde lettergrepen (SS), natuurlijkheid van de spraak en het omgaan met communicatieve blokkades. Zo werd als een goed resultaat bijvoorbeeld beoordeeld als de daling van het absoluut percentage SS tot lager dan 5% was gekomen, of als er een relatieve vermindering met de helft werd gemeten. Ook de meer emotionele parameters (variabelen) konden goed worden gemeten, en alleen als er een significante verbetering was opgetreden, werd dat als positief gescoord. Van heel veel therapieën (bijvoorbeeld acupunctuur, taaltraining, metronoom, nadoen, samen praten, beloning met fiches) kon zo vastgesteld worden dat ze geen blijvend positief resultaat op het stotteren hadden. Slechts twee methodes werkten consistent goed; bij volwassenen geeft ‘uitgerekt ontspannen spreken’ (en dat ingebed binnen psychosociale technieken om deze ontspanning zelf te kunnen oproepen) heel vaak goed resultaat. Bij kinderen geeft ‘conditionering van gewenst gedrag’ absoluut indrukwekkende resultaten. 

Op jonge leeftijd komt spontaan herstel veel voor (50-74%). Dit is in het verleden, als een inmiddels zeer achterhaald uitgangspunt, aangehaald om maar gewoon af te wachten, of op zijn hoogst alleen via de ouders te werken. Met de genoemde therapie echter kan het kind in 84% -96% van de gevallen uiteindelijk stottervrij spreken. Dit mogen we onze kinderen natuurlijk niet onthouden. 

De hele samenvatting staat hier; het is in het Engels geschreven o.a. om deze stukken ook met onze zusterverenigingen te kunnen bespreken. We menen eigenlijk dat het gebruik van Engels geen probleem voor onze lezers oplevert, maar inderdaad, het is door de inhoud niet heel gemakkelijk leesstof. Toch veel plezier daarbij.
 
Bert Bast.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland