Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

professordoor Bert Bast

Op deze site heeft de wetenschapscommissie al een groot aantal commentaren geschreven over wetenschappelijk onderzoek op ‘ons’  gebied, zie “De oorzaak van stotteren verder ontsloten”.  Hier volgt een samenhangend commentaar op twee interessante nieuwe publicaties, namelijk over pseudowetenschap en over een nieuw antipsychoticum Asenapine. De slotzin van onderstaand verhaal is bewust prikkelend: leer te leven met een zekere onzekerheid, maar maak goed gebruik van hetgeen wel voorhanden is.

We hebben al eerder bericht over de kracht van wetenschappelijk onderzoek, maar ook de beperkingen ervan – althans zoals dat zo door velen gezien wordt. De kracht is dat wetenschap een opbouwend proces is: we weten steeds meer, en wijzelf hoeven in ons beperkte leven niet alle wielen van het leven opnieuw uit te vinden. De door sommigen gevoelde zwakte is, dat bij alle nieuwe inzichten vaak weer nieuwe vragen komen (wetenschap is nooit ‘af’). Nog belangrijker is dat je in de wetenschap niet kan claimen dat je de hele waarheid in pacht hebt. Iets is ‘waar’ binnen de samenhang van de beschreven omstandigheden – maar daar kan je dan ook goed mee uit de voeten. 

Mensen, patiënten, personen die stotteren (PDS), noem maar op, vinden het vaak moeilijk om dit te accepteren – en dat helemaal wanneer de frustratie, teleurstelling (over in ons geval het stotteren) groot is. Dan zoeken we soms naar niet-wetenschappelijke therapieën. Dit is wellicht begrijpelijk, en zelfs goed recht. Wel moeten we dan weten wat en waarom we dat doen. Bea Spek (epidemioloog en logopedist, docent aan de Hanzehogeschool in Groningen) heeft een leerzaam stuk hierover geschreven in het tijdschrift Logopedie en Foniatrie nummer 6 2011  Wetenschap en pseudowetenschap binnen het logopedisch vakgebied. De verleiding is groot om bv alle plaatjes en kadertekst integraal over te nemen, maar misschien is het noemen ervan al voldoende verleiding om het stuk echt te lezen. Zo wordt verbeeld hoe evidence based practice in de logopedie werkt; hoe je pseudowetenschappelijke claims kan herkennen; en hoe wetenschappelijke doelen  SMART gedefinieerd moet worden – SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan betekenis van persoonlijke verhalen en anekdotes enerzijds en wetenschappelijk verantwoorde groepsstudies anderzijds. En daartussen in zitten casestudies. Dit maakt de overgang naar het volgende onderwerp: asenapine.

Asenapine is een nieuw antipsychoticum (ontwikkeld door ons eigen Organon), wat in Nederland op de markt is voor bepaalde typen bipolaire stoornis. We hebben al eerder aspecten van de ‘stotterpil’ beschreven en daar zijn nu twee vervolgen op bekend. Ten eerste heeft de hoofdonderzoeker (Gerry Maguire) hierover een verhaal gehouden tijdens het onlangs gehouden “9th Congress for People who Stutter” in Argentinië , en ten tweede zagen we de publicatie “Asenapine for the Treatment of Stuttering” in het blad Psychiatry. Wat kunnen we hiermee? Nog niets: zeer terecht zegt Maguire dat dit alleen casestudies betreft, en dat we moeten wachten tot publicatie van de echte groepsstudies – en daar wachten we eerlijk gezegd al jaren op. Daarnaast is Asenapine in Nederland alleen verkrijgbaar voor het genoemde ernstige ziektebeeld. Hol dus niet gelijk naar je huisarts om deze ‘ stotterpil’ voorgeschreven te krijgen. Hij/zij kan, mag en zal dat niet doen.

Maar we houden jullie op de hoogte. Vooralsnog  en altijd zal de boodschap zijn: leer te leven met een zekere onzekerheid, maar maak goed gebruik van hetgeen wel voorhanden is.

Bert Bast

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland