Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Onderzoek programma interventie bij jonge stotterende kinderen door M.A.J.Pertijs

In dit artikel wordt het Lidcombe Programma, voor interventie bij beginnend stotteren beschreven. Resultaten van een enquête gehouden onder in Nederland werkzame Lidcombe Programma Gecertificeerde logopedisten en stottertherapeuten worden gepresenteerd en vergeleken met resultaten uit ander (internationaal) onderzoek naar de werkzaamheid en het gebruik van het Lidcombe Programma.

Download hier het volledige artikel.

In figuur 1 in het artikel over het Lidcombe Programma in Nederland dat in het februarinummer van Logopedie en Foniatrie is verschenen, zijn abusievelijk de getallen op de Y-as als percentages vermeld, terwijl dit absolute getallen moeten zijn. Hier vindt u het juiste figuur.

Bron: Tijdschrift "Logopedie en Foniatrie" februari 2007,

www.lidcombeprogram.org
www.lidcombe.nl

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland