Steun ons!

Geef geld

Waarom doneren?

Met uw steun kan de Nederlandse Federatie Stotteren haar doel bereiken. De NFS zet zich in om het probleem stotteren de wereld uit te krijgen, te beginnen bij Nederland, te beginnen bij de jeugd.

Er is nog veel voorlichting nodig en ook nog veel onderzoek om het stotteren in de toekomst uit de wereld te krijgen. En de kinderen, jongeren en volwassenen die nu stotteren hebben nu vandaag uw steun nodig. U kunt helpen door een bijdrage te doneren, te schenken, na te laten of door in actie te komen.


Steun ons om stotteren te voorkomen

Er bestaat nog veel onbegrip over beginnend stotteren. Ongeveer 5% van alle kinderen maakt een periode door waarin zij stotteren. Gelukkig herstelt het spreken zich meestal weer en verdwijnt het stotteren bij ongeveer 80%. Maar dit betekent dat 20% van de kinderen die beginnen te stotteren, chronisch gaat stotteren. Meestal krijgen zij in hun verdere leven er steeds meer last van. De NFS wil door goede voorlichting de kans op herstel voor deze kinderen vergroten. Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegtijdig ingrijpen kan voorkomen dat het kind blijft stotteren. Maar dan is er wel meer voorlichting over stotteren bij jonge kinderen nodig. Met uw steun kan de NFS meer voorlichting geven en kan bij meer kinderen het stotteren voorkomen worden.


Steun ons om stotterproblemen op school te voorkomen

Helaas is het nog niet zover dat het stotteren de wereld uit is. Nog steeds blijven veel kinderen stotteren. In de beginfase is het erg belangrijk dat deze kinderen niet nog meer problemen gaan ontwikkelen. Helaas gaan zij vaak met meer inspanning spreken, maar het stotterend spreken wordt dan meestal ernstiger. Of zij gaan het stotteren vermijden door andere woorden te gebruiken of minder te parten. Door ouders, leerkrachten en hulpverleners goed te informeren over deze risico’s en over de behandelmogelijkheden kan verdere ontwikkeling van deze extra stotterproblemen worden voorkomen.


Steun ons om goede informatie over therapie te geven

Over chronisch stotteren bij jongeren en volwassenen bestaat ook veel onbegrip. Vaak wordt gedacht dat het chronisch stotteren door een eenvoudig trucje te verhelpen is. In verreweg de meeste gevallen is dit niet zo.
Maar er is wel veel aan te doen. De persoon die stottert (pds) die al jaren stottert kan kan leren er goed mee om te gaan en ook om minder en makkelijker te stotteren. De NFS geeft goede informatie over de behandelmogelijkheden.

Steun ons goede voorlichting over stotteren te kunnen geven

Bij het verminderen van de problemen speelt de omgeving ook een grote rol. Wanneer de omgeving de persoon die stottert iets meer tijd geeft om zijn zegje te doen kan iemand die stottert prima functioneren en participeren in de maatschappij. De NFS zet zich in om de maatschappij voorlichting te geven over hoe de omgeving het beste kan reageren op iemand die stottert.

DoneerSchenkLaat naKom in actie!

Word supporter

Wat kunt u doen als u stottertherapie geeft?

Geeft u stottertherapie? Dan hebben wij uw steun heel hard nodig. U weet als geen ander
wat de gevolgen kunnen zijn van stotteren en dat ouders vaak niet weten wat ze moeten doen. U ontmoet vaak kinderen die beginnen te stotteren en hun ouders en ook jongeren en volwassenen die chronisch stotteren. Word daarom supporter van de NFS en breng iedereen op de hoogte van het bestaan en de site van de NFS. Op deze manier kunt u aan iedereen laten zien dat u goede en betrouwbare voorlichting over stotteren belangrijk vindt.


Steun ons en maak uw praktijk supporter van de NFS 

De Nederlandse Federatie Stotteren is natuurlijk al heel blij dat u zich inzet om samen met ons het stotteren de wereld uit te krijgen en waarschijnlijk bent u persoonlijk al donateur. Maar misschien zou u nog iets meer willen doen. Dat kan, want juist u kunt erg veel betekenen voor de NFS. Door uw praktijk aan te melden als supporter geeft u niet alleen een extra financiële ondersteuning, maar laat u ook aan anderen zien dat u zich inzet voor mensen die stotteren en hun ouders. Als u supporter wordt, krijgt u van de NFS een verklaring die U in uw praktijk kunt ophangen. Bovendien krijgt u korting op uw bestellingen via de webshop.


Steun ons en wijs uw cliënten op het belang van de NFS 

Door de terugtredende overheid wordt het werven van donateurs steeds belangrijker. Voldoende donateurs kunnen zorgen voor een gezonde financiële basis. Een sterk NFS kan regelmatig voorlichtingscampagnes ontwikkelen en uitvoeren. In Nederland stotteren ongeveer 175.000 mensen. Op de teller staat het aantal donateurs en u begrijpt dat er nog veel werk te verrichten is. Ons doel is dat in de komende jaren het percentage donateurs verhoogd wordt tot 2%, dus minstens 3500 donateurs. Juist u kunt ons helpen dit doel te halen door uw cliënten te stimuleren donateur te worden. Voor elke donateur die zich via u heeft aangemeld, ontvangt u een lot en aan het eind van het jaar verloot de NFS een leuke prijs waarmee wij uw inspanning willen belonen.


Steun ons en organiseer een actie 

Misschien wilt u zelf graag een inzamelingsactie organiseren waarmee u de NFS wilt steunen. Misschien vragen ouders of scholieren die stotteren u wel eens wat zij kunnen doen om te zorgen dat meer mensen weten wat stotteren is.
Misschien komen zij zelf al met een idee om een sponsoractie voor de NFS te organiseren. Dat zou natuurlijk super zijn. De NFS juicht acties, zoals een liefdadigheidsconcert, een sponsorloop, een voordracht bij een serviceclub zoals de Rotary toe, en zal u een pakket sturen met informatiemateriaal van de NFS

Word supporterWerf donateursKom in actie

Word bedrijfssponsor

Uw bedrijf kan het verschil maken

Weet u dat ongeveer 1% van uw personeel stottert? Als u de film ‘A Kings Speech’ heeft
gezien, heeft u kunnen ervaren hoe groot de impact van stotterend spreken kan zijn op de
persoon zelf en op de omgeving.

Uw bedrijf kan een grote bijdrage leveren en de NFS op diverse manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld als bedrijfssponsor met een jaarlijkse bijdrage, of als sponsor van een campagne. Maar denk ook aan het ter beschikking stellen van mensen of diensten. U kunt samen met uw medewerkers de NFS een enorme boost geven.


Word sponsor 

Om onze doelen te bereiken, ontvangt de Nederlandse Federatie Stotteren sponsorbedragen van verschillende bedrijven. U kunt de NFS al vanaf € 1000.- per jaar sponsoren. Uw bedrijf wordt dan vermeld in het overzicht huidige partners. Vanaf een jaarlijks bijdrage van € 5000.- krijgt het logo van uw bedrijf een opvallende plaats op onze site. Er stotteren 175.000 mensen in Nederland en die hebben dagelijkse meerdere communicatieve contacten.


Biedt u liever uw expertise aan? 

Graag zelfs! Steeds meer bedrijven hebben een link met communicatie. Denk hierbij aan communicatiebureaus en telecombedrijven. De Nederlandse Federatie Stotteren zet zich ook in voor een ideale communicatie. Een samenwerking tussen de NFS en uw bedrijf en de daarin werkzame professionals met hun specifieke expertise, geeft uw bedrijf de kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen op het gebied van communicatie. In het overzicht huidige partners staan enkele bedrijven die hun expertise gratis aanbieden en met wie de NFS al jaren zeer succesvol samenwerkt.


Neem contact op 

Elk bedrijf is uniek. Spreken is ook uniek. De NFS is een relatief kleine organisatie, maar wel met een enorme potentie. Iedereen kent wel iemand die stottert en iedereen ziet het belang in van een goede communicatie. Wij zouden graag samen met u en uw bedrijf een structurele en duurzame samenwerking willen aangaan.
Heeft u de film ‘A Kings speech’ nog niet gezien? Wij willen de NFS graag presenteren en u de video
overhandigen. Doet u mee? Wij komen graag met u in contact.

Word sponsor
Bied uw expertise

Word vrijwilliger

Wilt u graag vrijwilliger worden?

Vrijwilligers zijn de hoekstenen van de Nederlandse Federatie Stotteren. Het NFS-bureau en de vrijwilligers bij de NFS zetten zich belangeloos in, zij doen mee in de strijd om het stotterenprobleem de wereld uit te krijgen. Zij stotteren vaak zelf, of zijn ouders van stotterende kinderen, of zijn hulpverleners. Iedereen heeft talenten en elk talent telt. Doe mee en word vrijwilliger. U kunt hierbij rekenen op ondersteuning door het de NFS.


Werk mee aan campagnes 

De NFS organiseert regelmatig campagnes en dan is er opeens heel veel werk te doen. Op het NFS-bureau
staan dan vele dozen met informatiepakketten of posters. Die moeten ingepakt worden en verzonden. Als
er geen campagne is, blijft er nog genoeg te doen. De bestellingen uit de webshop moeten op tijd  verstuurd worden, noem maar op. Veel handen maken dan licht werk. Komt u een handje helpen? Vrijwilligerswerk geeft voldoening en is leuk om te doen. Ontmoet nieuwe mensen en leer nieuwe dingen!


Deel je talent en stap in een werkgroep 

De NFS heeft verschilleden werkgroepen die ontzettend goed werk verrichten. Bijvoorbeeld de werkgroep
voorlichting. De leden in deze werkgroep bespreken voorlichtingsactiviteiten en zijn nauw betrokken bij de Nederlandse invulling van de International Stuttering Awareness Day. Of wat dacht u van de webredactie?
Als u schrijven leuk vindt, of een kei bent in het vinden van het nieuws over stotteren, dan is misschien de
webredactie wellicht iets voor U. Of heeft u veel bestuurlijke ervaring en bezit u over een belangrijk netwerk? Wij hebben u nodig en u kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het besturen van de werkgroepen en deuren voor de NFS openen die anders gesloten zouden blijven.


Niet veel tijd? Meld u aan als NFS-collectant voor de NSGK 

De NFS is nog te klein voor een zelfstandige collecte, maar de NFS werkt wel intensief mee met de collectes van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. 50% van de opbrengsten die worden opgehaald door onze vrijwilligers komt ten goede van de goede doelen van NFS. Hiermee kunnen wij zorgen dat er goede voorlichting wordt gegeven op o.a. kinderdagverblijven, op basisscholen. Heeft u 2 avonden per jaar beschikbaar en wilt u in actie komen? Meld u dan aan als collectant.

Organiseert u graag? Word NFS-collecteleider voor de NSGK 

Collecteleiders van de NFS werken heel nauw samen met de grote collecteo Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. De collecteleider werft regionaal collectanten die namens de NFS willen meewerken aan de landelijke collecte van de NSGK. En zorgt in overleg met de NSGK voor een goed spreidingsbeleid. Bovendien onderhoudt de NFS-collecteleider de contacten met de NFS-collectanten. Maar de verspreiding van de collectebussen en het promotiemateriaal doet de NSGK. Het is echt een leuke uitdaging
voor een organisatietalent.

Werk mee aan campagnesStap in een werkgroepWord collectantWord collecteleider

Word lid van  Demosthenes


Wilt u opkomen voor de belangen voor mensen die stotteren?

Onder het motto ‘samen staan we sterk’ vormt de stichting Nederlandse Federatie Stotteren
een samenwerkingsverband van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes en de
Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST).


Wat is de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes? 

De Nederlandse Stottervereniging Demosthenes (die leefde omstreeks het jaar 350 voor Christus en als redenaar beroemd is geworden) is een vereniging van en voor kinderen, jongere en volwassenen die
stotteren en ouders van stotterende kinderen. Het grootste probleem is dat veel mensen slecht raad weten met stotteren. Stotteren bemoeilijkt zodoende vaak het onderlinge contact. Daarom zijn de twee belangrijkste doelstellingen van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes: belangenbehartiging voor mensen die stotteren en ouders van stotterende kinderen; en het bevorderen van een zo gunstig mogelijke situatie met betrekking tot stotteren, in het bijzonder in Nederland.


Waarom is het lidmaatschap van stottervereniging Demosthenes belangrijk? 

Door lid te worden van de Stottervereniging Demosthenes, als je zelf stottert of als ouder/partner/ander
familielid, ontvang je regelmatig het blad: -"Voor Verhaling Vatbaar"-, met informatie over nieuwe
ontwikkelingen in onderzoek en behandeling van stotteren, ervaringen van mensen die stotteren, terugblikken op themabijeenkomsten en weekenden en verenigingszaken. Je kunt deelnemen aan één van de regionale zelfhulpgroepen, waar je met een gevolgde stottertherapie kunt oefenen en ervaringen kunt uitwisselen met andere mensen die stotteren. Je ontvangt kortingen op de deelname aan weekenden die door Demosthenes of zusterverenigingen worden georganiseerd. Samen staan we sterk!


Ben je al lid van stottervereniging Demosthenes? 

Prima, waarschijnlijk ben je dan ook al donateur van de stichting Nederlandse Federatie Stotteren. Nog niet?
Word dan eerst zelf donateur van de NFS, want als je zelf stottert of als je een ouder bent van een stotterend kind(je) weet je als geen ander hoe belangrijk goede voorlichting is en hoe belangrijk dus de NFS is. De NFS is geen (belangen) vereniging maar stelt zich wel ten doel de kennis over stotteren te verruimen en de stotterproblematiek in het algemeen te verminderen. Vooral goede voorlichting over stotteren zorgt ervoor dat het begrip voor mensen die stotteren optimaal wordt. Bovendien geeft gerichte voorlichting over het ontstaan van stotteren jonge kinderen een grotere kans op herstel.


Werf donateurs voor de NFS 

De Nederlandse Federatie Stotteren zet zich enorm in voor iedereen die te maken heeft met stotteren, maar de NFS heeft geen leden en is daardoor afhankelijk van donateurs. In Nederland stotteren ongeveer 175.000 mensen maar lang niet iedereen is donateur. Je begrijpt dat er nog veel werk te verrichten is. Wil je ons daarbij helpen? Ons doel is dat in de komende jaren het percentage donateurs verhoogd wordt tot 2%, dus minstens 3500 donateurs. Juist jij bent de aangewezen persoon om op te komen voor mensen die stotteren. Juist jij kan ons helpen dit doel te halen door je omgeving te stimuleren donateur te worden. Voor elke donateur die zich via jou heeft aangemeld, ontvang je een lot en aan het eind van het jaar verloot de NFS een leuke prijs waarmee wij je inspanning willen belonen.


Organiseer een actie 

Kom in actie voor jezelf, voor stotterende kinderen en hun ouders. Het organiseren van een actie gaat een
stap verder. Mogelijk zit je in een oefengroep en kan je met je groepsleden een leuke sponsoractie opzetten.
Met een actie bereik je meerder doelen: je leert jezelf te presenteren en voor jezelf op te komen; je vraagt terecht aandacht voor het stotteren in het algemeen; en je kunt geld inzamelen voor de NFS. Of misschien zit je nog op school en ben je op zoek naar een goed doel voor een sponsorloop? In ieder geval zal NFS je acties toejuichen en ondersteunen met een informatiepakket. Neem contact met ons op.

Word lid van stottervereniging DemosthenesWerf donateursKom in actie

 

 

 

U bent al vrijwilliger?

U steunt de NFS al met uw tijd en energie? Daar zijn we heel erg blij mee want  uw steun maakt het verschil.  Dankzij U  kan de NFS werken aan een wereld waarin er meer begrip is voor stotteren en waarin kinderen een grotere kans krijgen om niet te blijven stotteren. Uiteraard wilt u graag van alle activiteiten op de hoogte worden gehouden. Voor u worden daarom alle nieuwtjes over stotteren  en alle activiteiten verzameld en op de site gezet. Zie Agenda en actueel.

Sponsors & Partners

Nederlandse Federatie Stotteren

Postbus 80
3860 AB Nijkerk
Tel. 030 - 233 33 36
Beltijden: 09:00 - 17:00

Agenda

Geen evenementen
site by AllinOneSoftware.com