Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Mogelijkheden

Er zijn instellingen waarbij men meteen begint met therapie, er zijn er ook waar eerst een uitgebreid diagnostisch onderzoek wordt gedaan. Sommige therapieën leveren een standaardpakket, anderen verzorgen maatwerk.

Om u wegwijs te maken tussen de verschillende mogelijkheden bieden wij u een overzicht van de diverse therapie-instellingen. u kunt op de landkaart doorklikken naar meer informatie over die betreffende soort instelling. 

 

 

Therapie-instellingen: Reguliere therapieën

Een belangrijk kenmerk van de reguliere therapieën is dat er eerst diagnostisch onderzoek wordt gedaan. Op basis daarvan wordt een individueel therapieplan opgesteld en wordt de therapie gestart. Reguliere therapeuten hebben de brede paramedische HBO-opleiding tot logopedist gevolgd, of een universitaire opleiding Psychologie, die goedgekeurd is door de beroepsvereniging NVLF (logopedie) of NIP (psychologie). Bij de diagnostiek worden door de therapeut ook de overige respectievelijk logopedische of psychologische stoornissen, die een raakvlak met stotteren kunnen hebben, vastgesteld. In de therapiefase kunnen deze overige stoornissen eventueel ook worden behandeld. Er is dus sprake van een integrale benadering.

De gespecialiseerde reguliere stottertherapeuten hebben na hun opleiding tot logopedist of psycholoog een opleiding tot stottertherapeut gevolgd die is goedgekeurd door de NVST (Nederlandse Vereniging voor StotterTherapie).
De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijke basis, zoals beschreven in de recent verschenen richtlijn Stotteren.
Voor deze vorm van therapie kunt u terecht bij:
1. logopedist
2. stottertherapeut (meestal: logopedist/stottertherapeut)
3. regionaal stottercentrum
4. universitair stottercentrum
Logopedisten en logopedist/stottertherapeuten moeten voldoen aan "Het Kwaliteitsregister Paramedici", waarin kwaliteitseisen worden gesteld aan werkervaring en deskundigheidsbevordering. Logopedie valt onder de basisverzekering en is tot 18 jaar volledig vergoed, vanaf 18 jaar na voldoen van het eigen risico. Stottertherapie bij een logopedist-stottertherapeut valt onder logopedie en wordt dus ook vergoed. Als uw logopedist geen contract heeft getekend met uw verzekeraar, geldt mogelijk een eigen bijdrage per sessie. U kunt dit navragen bij uw logopedist en/of verzekeraar.

Klik op de provincie van uw keuze 

{module 151}
 

 

Therapie-instellingen: Niet-reguliere stotterprogramma's

Niet-reguliere therapeuten hebben qua opleiding een diverse achtergrond. Sommige therapiën zijn ontwikkeld door mensen die zelf ervaring hebben met stotteren en die hun persoonlijke oplossingen een plaats geven in de behandelmethode. De therapie is veelal gebaseerd op een specifieke visie of aanname over stotterend spreken en de therapie is daardoor vaak gebaseerd op een programma dat in grote lijnen hetzelfde is voor alle groepen cliënten. Niet-reguliere therapeuten hoeven niet te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen met betrekking tot de gevolgde methodiek.
In veel gevallen wordt de niet-reguliere therapie deels of geheel door zorgverzekeraard vergoed vanuit het aanvullende pakket. 
De niet-reguliere therapieën worden landelijk aangeboden.

{module 172}

Klik op de landkaart voor meer informatie

 

 

NVST logo-nvst-100px

Bij de door de NVST (Nederlands Vereniging voor StotterTherapie) gecertificeerde therapeuten, staat het NVST-logo vermeld. Deze gecertificeerde stottertherapeuten zijn meestal logopedisten, soms psychologen of orthopedagogen, die een door de NVST erkende opleiding tot stottertherapeut hebben volbracht. Deze stottertherapeuten zijn allen lid van één of meer werkgroepen binnen de NVST ter verbetering van de kwaliteit van de stottertherapie. Zij zijn verplicht zich om de vijf jaar te herregistreren als gecertificeerd lid van de NVST door te voldoen aan extra kwaliteitseisen en deskundigheidsbevordering.

Disclaimer

De webredactie heeft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bovenstaande lijst samengesteld. De juistheid van de aangeleverde gegevens kan zij echter niet garanderen.

Wat weten we over stotteren? Een vraag die je als stottertherapeut vaak beantwoord. 
Sukima van Velzen (logopedist & stottertherapeut) miste bij deze uitleg iets visueels, beeld zorgt er nou eenmaal voor dat je iets beter onthoudt. Daarom ontwikkelde ze deze factsheet. De factsheet geeft de informatie uit 'de richtlijn stotteren', kort en beeldend weer, je kunt het zien als een soort ‘kapstok’.
Ze hoopt dat logopedisten en stottertherapeuten de feiten over stotteren en stottertherapie nu nog eenvoudiger en levendiger kunnen overbrengen aan bijv. ouders, jongeren of leerkrachten. 
Het is van belang dat de therapeut de informatie aanpast aan de persoon waarmee wordt gesproken en natuurlijk aanvult waar nodig. 
Veel plezier bij het gebruiken van de factsheet. 

d5b96098-e201-43f9-a65f-e4acd700e4cfIn 2014 is de Nederlandse evidence based Richtlijn Stotteren opgesteld. Deze werd gepresenteerd tijdens het Symposium Stotteren op maandag 20 oktober 2014 wat het StotterFonds (toen NFS) organiseerde in samenwerking met de KNAW. De richtlijnen geven een indicatie voor de diagnostiek, behandeling en nazorg van kinderen, adolescenten en volwassen die stotteren. 
De richtlijn vind je hier.
De patiëntenversie van de richtlijn vind je hier.
Lees een verslag van het symposium hier.
De presentaties en geluidsopnames vind je hier.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland