Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Mogelijkheden

Er zijn instellingen waarbij men meteen begint met therapie, er zijn er ook waar eerst een uitgebreid diagnostisch onderzoek wordt gedaan. Sommige therapieën leveren een standaardpakket, anderen verzorgen maatwerk.

Om u wegwijs te maken tussen de verschillende mogelijkheden bieden wij u een overzicht van de diverse therapie-instellingen. u kunt op de landkaart doorklikken naar meer informatie over die betreffende soort instelling.

Verantwoording - disclaimer

De hulpvrager is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een reguliere therapeut of therapie dan wel een niet-regulier stotterprogramma.

Legenda

 

Therapie-instellingen: Reguliere therapieën

Een belangrijk kenmerk van de reguliere therapieën is dat er eerst diagnostisch onderzoek wordt gedaan. Op basis daarvan wordt een individueel therapieplan opgesteld en wordt de therapie gestart. Reguliere therapeuten hebben de brede paramedische HBO-opleiding tot logopedist gevolgd, of een universitaire opleiding Psychologie, die goedgekeurd is door de beroepsvereniging NVLF (logopedie) of NIP (psychologie). Bij de diagnostiek worden door de therapeut ook de overige respectievelijk logopedische of psychologische stoornissen, die een raakvlak met stotteren kunnen hebben, vastgesteld. In de therapiefase kunnen deze overige stoornissen eventueel ook worden behandeld. Er is dus sprake van een integrale benadering.

De gespecialiseerde reguliere stottertherapeuten hebben na hun opleiding tot logopedist of psycholoog een opleiding tot stottertherapeut gevolgd die is goedgekeurd door de NVST (Nederlandse Vereniging voor StotterTherapie). 
De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijke basis, zoals beschreven in de recent verschenen richtlijn Stotteren.

Voor deze vorm van therapie kunt u terecht bij: 

Logopedist

Stottertherapeut

Regionaal stottercentrum

Universitair stottercentrum

Therapie-instellingen: Niet-reguliere stotterprogramma's

Niet-reguliere therapeuten hebben qua opleiding een diverse achtergrond. Sommige therapieën zijn ontwikkeld door mensen die zelf ervaring hebben met stotteren en die hun persoonlijke oplossingen een plaats geven in de behandelmethode. De therapie is veelal gebaseerd op een specifieke visie of aanname over stotterend spreken en de therapie is daardoor vaak gebaseerd op een programma dat in grote lijnen hetzelfde is voor alle groepen cliënten. Niet-reguliere therapeuten hoeven niet te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen met betrekking tot de gevolgde methodiek.
In veel gevallen wordt de niet-reguliere therapie deels of geheel door zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. 
De niet-reguliere therapieën worden landelijk aangeboden.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland