Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

 

Wij bieden u hierboven een overzicht van de diverse therapie-instellingen. U kunt op de landkaart doorklikken naar meer informatie over de betreffende soort instelling.
Zie voor een toelichting het blauwe en het oranje vak hieronder.

Therapie-instellingen: Reguliere therapieën

Reguliere therapieën worden gegeven door logopedisten of logopedist-stottertherapeuten. Een belangrijk kenmerk van reguliere therapie is dat er eerst diagnostisch onderzoek wordt gedaan. Op basis daarvan wordt een individueel therapieplan opgesteld en wordt de therapie gestart. Hierbij wordt gewerkt volgens de richtlijn Stotteren.

Logopedisten behandelen personen die stotteren, maar niet iedere logopedist heeft dezelfde kennis en vaardigheden met betrekking tot stotteren. Elke (allround-)logopedist heeft tijdens de hbo-opleiding logopedie basiskennis verworven over het behandelen van stotteren. Na deze opleiding volgt de logopedist bijscholing onder andere om in het Kwaliteitsregister Paramedici geregistreerd te blijven. Cursussen met betrekking tot stotteren kunnen hier onderdeel van zijn, maar dat hoeft niet.
 
Logopedie valt onder de basisverzekering en is tot 18 jaar volledig vergoed, vanaf 18 jaar na voldoen van het eigen risico. Stottertherapie bij een logopedist-stottertherapeut valt onder logopedie en wordt dus ook vergoed. Als een logopedist geen contract heeft getekend met uw verzekeraar, geldt mogelijk een eigen bijdrage per sessie. U kunt dit navragen bij de logopedist en/of verzekeraar.

De reguliere therapeuten op de kaart hierboven zijn alleen (instellingen met) logopedisten en logopedist-stottertherapeuten die geregistreerd staan in het NVLF-register Stotteren.

Logopedist

Stottertherapeut

Therapie-instellingen: Niet-reguliere stotterprogramma's

Niet-reguliere therapeuten hebben qua opleiding een diverse achtergrond. Sommige therapieën zijn ontwikkeld door mensen die zelf ervaring hebben met stotteren en die hun persoonlijke oplossingen een plaats geven in de behandelmethode. De therapie is veelal gebaseerd op een specifieke visie of aanname over stotterend spreken en de therapie is daardoor vaak gebaseerd op een programma dat in grote lijnen hetzelfde is voor alle groepen cliënten. Niet-reguliere therapeuten hoeven niet te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen met betrekking tot de gevolgde methodiek.
In veel gevallen wordt de niet-reguliere therapie deels of geheel door zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. 
De niet-reguliere therapieën worden landelijk aangeboden.

Aanmelden nieuwsbrief

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland