Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Adviezen aan stotteraars
S. Hood e.a.
Leuven, 1976. Uitgeverij Acco
ISBN 90 334 0013 8
Geschikt voor stotterende adolescenten en volwassenen. Het boek bevat 24 artikelen geschreven door iemand die zelf stotteraar is geweest. Ieder van hen kent uit eigen ervaring de vrees en de wanhoop waarmee zoveel stotteraars leven. Alle 24 auteurs zijn tevens spraakpathologen, d.w.z. dat zij gevormd werden voor en ervaren zijn in het helpen van anderen met hun spraakproblemen.

Lees meer


Als spreken moeilijk is
Ph. Vuylsteke en G. Reunes m.m.v. prof. Dr. John van Borsel
Tielt, 2001. Uitgeverij Lannoo
ISBN 9 789020 944136
Het boek is een leidraad voor de stotteraar en zijn omgeving. Het boek is opgevat als een praktische gids, die eerst een aantal feiten over stotteren op een rij zet, en vervolgens vooral ingaat op wat de stotteraar zelf kan doen aan zijn probleem en wat familieleden, vrienden en collega's van een persoon die stottert kunnen doen. De auteurs zijn zowel stotteraar als profesionele hulpverlener. In het boek komen zowel onbekende als bekende stotterende personen (o.a. Bart Peeters en Jan Lenferink) aan het woord. Verkrijgbaar via de het bestelformulier op deze website.


Gaat stotteren ons allemaal aan?
Theo Schoenaker
Bocholt, 2009. RDI-Verlag BRD
ISBN 3-932708-03-2
Oorspronkelijke uitgave: Stottern, ein Problem für alle. Wie man zich näherkommt Voorwoord door Prof.Dr.P.H.Damsté April 2009 Stotteren lijkt op het eerste gezicht een lichamelijke handicap te zijn. Maar het is de vraag of dat juist is. Anders dan bij veel lichamelijke handicaps wisselt het stotteren van moment tot moment. Het kan zich soms wel en dan weer niet voordoen. Dat blijkt afhankelijk te zijn van de omgeving, van de aanwezige mensen en van hun relatie tot de spreker. Daarin zit meteen de mogelijkheid om aan het stotteren te werken. Het zal duidelijk zijn dat de menselijke omgeving daarbij kan worden betrokken, al zullen de veranderingen in de relationele sfeer zich in de persoon van de niet-vloeiend sprekende voltrekken. Zowel de spreker als zijn omgeving zullen in dit boekje aan de beurt komen. Wij wensen het een ontvankelijk lezerspubliek toe. Lees dit boek direct online.


Honderd-en-één vragen en antwoorden over stotteren
J. Bouma, M. Embrechts, J. van Ommen, A. Timans, C. Winkelman, H. Zeggelaar, J. Zoetelief.
Utrecht, 2000. Uitgave StotterFonds
ISBN 90 8062 55 1 5
Het boekje is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in stotteren en is gebaseerd op de meest gestelde vragen aan het Stotter Informatie Centrum. Naast algemene vragen over stotteren en therapieën worden allerlei aspecten van stotteren in het dagelijks leven besproken zoals opvoeding, school en werk. Verkrijgbaar via de StotterFonds Shop.


Ik stotter gewoon
E. de Geus
Zwolle, 2003. Uitgave Stottercentrum Zwolle
Een boekje over stotteren voor kinderen van 7 tot 12 jaar, die hun spreken als een probleem ervaren. In kindertaal wordt uitgelegd wat stotteren is en hoe het kind zelf het beste met zijn of haar stotteren om kan gaan. Het boekje bevat ook informatie voor (groot)ouders en leerkrachten van het stotterende kind. Verkrijgbaar via de StotterFonds Shop op deze website.


Living with Stuttering, Stories Basics Resources and Hope
Kenneth O. St. Louis
2001. Uitgeverij Populore
ISBN 0 9652699 4 9
Boek met ervaringsverhalen van Amerikaanse stotteraars. De schrijver heeft als kind en adolescent gestotterd. Hij is werkzaam als stottertherapeut en wetenschapper binnen de spraak- en taalpathologie.


Spreken over stotteren
Ronny Boey
2009. Standaard Uitgeverij
ISBN 9789034193292
Vijftien jaar Vlaams wetenschappelijk onderzoek resulteert in dit boek in klare en gefundeerde antwoorden op tal van prangende vragen over stotteren


Stot-te-ren
Bert Hiddema
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff
ISBN 90 245 1333 2
Geestig en ontroerend boek geschreven door een psycholoog, zelf ooit een fervent stotteraar die soms nog steeds niet uit de binnenbocht komt.


Stotterbehandeling op-maat 1. Basisboek voor een integrale therapie met een menselijk gezicht
J. M. Roodvoets.
Maarssen, 1999. Uitgeverij Elsevier/de Tijdstroom
ISBN 90 352 2103 6
Dit boek geeft een op maat gesneden behandeling voor stotteraars. Deze maatbehandeling bestaat uit dit basisboek voor de professional en een werkboek met oefeningen. De behandelmethode is een combinatie van individuele en groepstherapie.


Stotterbehandeling op-maat 2, Werkboek voor een integrale therapie met een menselijk gezicht
J. M. Roodvoets.
Maarssen, 1999. Uitgeverij Elsevier/de Tijdstroom
ISBN 90 352 2102 8
Dit boek geeft een chronologische leidraad voor oefeningen binnen de stottertherapie. De opbouw van dit werk correspondeert met die van het basisboek. De boeken vullen elkaar aan, maar zijn desgewenst ook los van elkaar te gebruiken. Een persoon die stottert kan dit boek ook gebruiken.


Stotteren: detecteren en meten
R. Boey.
Leuven-Apeldoorn, 2000. Uitgeverij Garant
ISBN 90 441 1014 4
In dit boek wordt een dubbel objectief diagnose-instrument beschreven: een test voor stotterernst bij lezers en een test voor stotter-ernst bij niet-lezers. Deze tests maken het mogelijk om bij zeer jonge kinderen (vanaf 2 jaar) tot volwassenen een uitspraak te doen over het al dan niet stotteren en bovendien kan men met de tests ook de ernst van het stotteren meten. In de handleiding wordt de constructie van de test, de standaardisatie bij de afname, registratie en interpretatie, de betrouwbaarheid, de validiteit en de normering besproken.


Stotterjijofstotterik - Instructies voor stotteraar en luisteraar
Th.J.L. Schoenaker en E.H. Versteegh-Vermey
Utrecht, 1977. Bohn, Scheltema & Holkema
ISBN 90 313 0693 1
Tweede (herziene) druk 1985, derde druk 1991 Iemand die stottert heeft geen moeite met praten, maar met verbaal contact maken met anderen. Spreken is het communicatiemiddel bij uitstek. Wanneer dit middel tot prestatiedoel verheven wordt, gaat iets mis. Dit boekje wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van communicatie tussen degene die stottert en degene die door het stotteren in verwarring wordt gebracht. Meer inzicht in een verschijnsel dat bijna twee procent van de bevolking in grote moeilijkheden brengt kan aan het verminderen van die moeilijkheden bijdragen. De volwassene die stottert kan leren zichzelf te helpen door bedreigende situaties niet meer uit de weg te gaan. Van weglopen is nog nooit iemand dapper geworden! Maar als de moed tot confrontatie ontbreekt is deskundige hulp te vinden die het proces op gang kan brengen. En de luisteraar…? Kan die ook deskundige hulp vinden? Dat die zelden gezocht wordt is begrijpelijk, men ervaart stotteren immers als het probleem van de ander. Stotteren is echter geen spreekprobleem maar een communicatieprobleem, en voor een goede communicatie zijn beide partijen verantwoordelijk.
Het boek is direct online te lezen.


Stuttering A life bound up in words
Marty Jezer
1997. Uitgeverij Small Pond Press
ISBN 0 9725345 0 4
Ervaringsverhaal van een persoon die stottert: Als een stotteraar die bang was om te spreken maar eigenlijk zijn mond niet kan houden, 'Ik heb een verhaal te vertellen'


Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland