Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

imagesDAZZG337Op zaterdag 5 juli 2014 heeft het Nederlands Dagblad een lezenswaardig artikel over stotteren gepubliceerd. In verband met copyright mogen wij niet het hele artikel, maar wel de hyperlink insluiten (http://www.nd.nl/artikelen/2014/juli/05/stotteren). Op een van de hoofdstukken heeft de StotterFonds een nuancerend commentaar geschreven:

 

Een mooi stuk over het probleem stotteren in de editie van 5 juli jl. Ook goed dat de StotterFonds (www.stotteren.nl) als betrouwbare informatiebron is aangehaald. En vraag 6 ‘kun je van stotteren afkomen?’ krijgt uiteraard veel aandacht. Jammer dat hierbij twee belangrijke punten afwijken van de huidige stand van de wetenschap en de goed gedocumenteerde praktijk. Ten eerste de bewering dat de oorzaak van stotteren in het middenrif te vinden zou zijn. Dit is niet gefundeerd en niet wetenschappelijk onderbouwd. De aangehaalde ongecontroleerde bewegingen van het middenrif zijn wellicht soms een gevolg, maar niet de oorzaak van het stotteren. Het tweede punt betreft de vraag of je van het stotteren af kunt komen. Vroeger zei en vond iedereen: wacht maar af, het gaat wel over. Inmiddels staat vast dat vroeg ingrijpen heel belangrijk is. Een heel groot gedeelte van de kinderen, kan door vroeg te starten met logopedie/stottertherapie helemaal van het stotteren af worden geholpen. Bij volwassen is dat moeilijker, en de belofte in dit stuk dat ‘stotteraars met een korte cursus definitief van het stotteren af (zijn) te helpen’ is niet realistisch. Bij het schrijven van de algemeen geldende Richtlijn Ontwikkelingsstotteren is de hele wetenschappelijk literatuur nog eens goed doorgenomen, en er is geen enkel bewijs voor deze mening gevonden. Professionele stottertherapie kan heel veel bereiken, maar zal nooit deze belofte geven. Inhoudelijk lijkt de in het stuk aangehaalde opvatting over oorzaak van stotteren en de gemakkelijke remedie eigenlijk meer op een reclameboodschap van een commercieel instituut. Baat het niet, dan schaadt het niet? Niet gefundeerde beloftes in de gezondheidszorg kunnen ons inziens zeker schaden, en laten wij ons daarvoor hoeden.
Dr. Bert J.E.G. Bast, voorzitter StotterFonds.

 

 

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland