Therapievormen

Therapie-instellingen

A. Reguliere therapieën
Een belangrijk kenmerk van de reguliere therapieën is dat er eerst diagnostisch onderzoek wordt gedaan. Op basis daarvan wordt een individueel therapieplan opgesteld en wordt de therapie gestart. Reguliere therapeuten hebben de brede paramedische HBO-opleiding tot logopedist gevolgd, of een universitaire opleiding Psychologie, die goedgekeurd is door de beroepsvereniging NVLF (logopedie) of NIP (psychologie). Bij de diagnostiek worden door de therapeut ook de overige respectievelijk logopedische of psychologische stoornissen, die een raakvlak met stotteren kunnen hebben, vastgesteld. In de therapiefase kunnen deze overige stoornissen eventueel ook worden behandeld. Er is dus sprake van een integrale benadering.

Lees meer...

Therapievormen voor volwassenen

Individuele therapie 
Hiervoor kunt u terecht bij een logopedist/stottertherapeut en bij een aantal logopedisten met ervaring met stotteren.

Groepstherapie
Hiervoor kunt u terecht bij de meeste logopedist/stottertherapeuten en niet-reguliere stotterprogramma's.

Combinatie van individuele en groepstherapie
Dit wordt vooral verzorgd door logopedist/stottertherapeuten. Ook is er een mogelijkheid om een combinatie van individuele therapie en intensieve groepstherapie te volgen, het zogenaamde IZS-traject, welke wordt verzorgd door de VSN

Zie de rubriek 'Zoek een therapeut'.

Zelfhulp

Zelfhulpgroepen vallen deels onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes. De vereniging ziet deze oefengroepen als een vorm van lotgenotencontact. Naast de groepen die aangesloten zijn bij Demosthenes zijn er ook zelfhulpgroepen die door de diverse therapieën worden aangeboden.

De term ‘zelfhulpgroep’ klinkt in eerste instantie wellicht wat zwaar, maar het is enkel een vorm van nazorg. Er zijn verschillende zelfhulpgroepen, verspreid over het hele land. Door deze groepen worden avonden georganiseerd, meestal eens per 2 of 3 weken, waarbij zowel stotterende mensen als andere geïnteresseerden welkom zijn.

Grofweg zijn de doelstellingen van een zelfhulpgroep te verdelen in:
- het in stand houden van de vaardigheden uit een (eventueel) gevolgde therapie
- het delen van ervaringen

Het delen van ervaringen wordt door veel mensen als zeer nuttig beschouwd. Veel stotterende mensen hebben in hun directe omgeving niemand om stotterervaringen mee te delen, dus binnen een zelfhulpgroep kunnen er heel wat  goede gesprekken op gang komen over specifieke vragen of problemen.

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen spreektechnieken worden geoefend, maar ook alledaagse dingen als telefoneren of boodschappen doen. Ook moeilijke situaties als sollicitatiegesprekken kunnen aan bod komen, als men daar behoefte aan heeft.

Sommige groepen zijn gebaseerd op één specifieke therapie, sommige accepteren alle vormen van therapie. Klik hier voor informatie over de locatie van de diverse zelfhulpgroepen. 

U kunt zelf contact opnemen met de contactpersoon van de groep in uw regio als u een bijeenkomst wilt bijwonen.

Sponsors & Partners

Nederlandse Federatie Stotteren

Postbus 80
3860 AB Nijkerk
Tel. 030 - 233 33 36
Beltijden: 09:00 - 17:00

Agenda

Geen evenementen
site by AllinOneSoftware.com