Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Broddelen en stotteren
Broddelen is, evenals stotteren, een vloeiendheidsstoornis in het spreken.
Bij stotteren zijn er onvrijwillige onderbrekingen in de vloeiendheid van de spraak. Personen die stotteren hebben vaak een gevoel van controleverlies. Bij broddelen is er sprake van snel en onverstaanbaar spreken. De planning van de spraak- en taalactiviteiten in de hersenen is verstoord. Deze verstoring treedt op als degene te snel spreekt, een belangrijk kenmerk van broddelen. De broddelende spreker heeft dit op het moment dat hij zijn woorden uitspreekt meestal niet door. Broddelen en stotteren komen in de praktijk vaak in mengvorm voor; vaker dan zuiver broddelen of zuiver stotteren.

Kenmerken
Het belangrijkste kenmerk van broddelen is, zoals genoemd, een te hoog of wisselend spreektempo.
Hierdoor kan er sprake zijn van:
- veel normale onvloeiendheden (zoals zinnen halverwege veranderen, woorden tussenvoegen, woord- of zinsdeelherhalingen);
- fouten in de woordstructuur (zoals lettergrepen verwisselen of woorden in elkaar schuiven, bijvoorbeeld ‘graasvohnies’ in plaats van ‘gratis en voor niets’);
- onjuiste spreekpauzes (te veel, te weinig of op onlogische plaatsen);
- onlogische zinsmelodie;
- moeite met het nemen van de beurt in de communicatie;
- onvoldoende rekening houden met de voorkennis of informatiebehoefte van de luisteraar.

Definitie
Logopedist-stottertherapeut Yvonne Van Zaalen deed wetenschappelijk onderzoek naar Broddelen en schreef er een boek* over. Zij stelde de volgende definitie op: Broddelen is een vorm van niet-vloeiend spreken waarin de spreker onvoldoende in staat is zijn spreektempo aan te passen aan de spraakmotorische en/of linguïstische eisen van het moment.

Verstoorde communicatie
De communicatie met een broddelende spreker verloopt vaak niet optimaal. Door genoemde kenmerken komt het verhaal op de luisteraar warrig over en wordt de spreker niet goed begrepen. De persoon die broddelt weet vaak niet wat er precies misgaat. Bij een vraag om herhaling zal hij/zij het vaak op dezelfde manier opnieuw zeggen en weer niet worden begrepen. Dit kan zorgen voor frustratie bij zowel de luisteraar als de broddelende spreker.

Leeftijd
We spreken meestal pas van broddelen als een kind tien jaar of ouder is. Rond die leeftijd neemt de spreeksnelheid van een kind toe. Bij kinderen die aanleg hebben voor broddelen heeft dit dan zijn weerslag op de verstaanbaarheid. Mogelijk waren er al eerder kenmerken van broddelen hoorbaar. Bij jongere kinderen zijn de fouten in de formulering vaak echter nog moeilijk te onderscheiden van de fouten die kinderen met taalontwikkelingsstoornissen maken, dus wordt doorgaans nog niet van broddelen gesproken.

Therapie
Een logopedist of logopedist-stottertherapeut kan helpen bij het analyseren van het probleem: Waardoor is iemand onvoldoende te verstaan? De therapie zal vervolgens voor een belangrijk deel bestaan uit het trainen van de zelfwaarneming. De persoon die broddelt wordt zich zo steeds bewuster van de kenmerken die zijn spraak moeilijk verstaanbaar maken, maar ook wat hij kan doen om duidelijker te spreken. Zelfvertrouwen rondom het spreken is een belangrijke factor binnen de therapie.

Op deze website vindt u onder Vind een therapeut, de reguliere therapeuten die gespecialiseerd zijn in stotteren. Deze logopedisten en logopedist-stottertherapeuten hebben ook extra kennis over en ervaring met broddelen.

Meer informatie over broddelen is te vinden op de website https://toofastforwords.com/nl/.

*Van Zaalen Y. en C. Winkelman (2014) Broddelen, een (on)begrepen stoornis

Aanmelden nieuwsbrief

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland