Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

Op 13 november 2006 promoveerde Wendy Huinck, spraak-taalpathologe van het UMC St.Radboud. Ze verdedigde haar proefschrift: Stuttering: studies of therapy outcome and speech motor control. Haar omvangrijke proefschrift bevat twee delen: 1. een effectmetingsstudie naar drie stottertherapieën en 2. onderzoek naar spraakmotorische controle bij stotteraars en niet-stotteraars.

wendy2Allereerst hield de promovenda een inleiding, zodat ook de goed gevulde zaal op de hoogte was van het onderzoek en de bevindingen. Hierbij liet ze een illustratief spraakfragment vóór en na therapie horen; na therapie was de spraak vloeiender, waarbij het gebruik van spreektechniek licht hoorbaar was en eveneens een ontspannen hapering.

Het onderzoek werd geroemd om de lange termijn metingen (1 en 2 jaar na therapie), iets wat internationaal nog nauwelijks gebeurd is. De opponenten vroegen naar haar keuze voor de 3 therapieën en waarom stotteraars aan het begin van het onderzoek niet random (=willekeurig) verdeeld werden over de 3 therapieën. Dit laatste is ethisch erg moeilijk; immers, een volwassene kiest bewust voor een bepaalde therapie die aansluit bij zijn overtuiging over stotteren en zijn therapieverleden. Ook werd gefilosofeerd over de type stotteraars die onderscheiden worden in het onderzoek; enerzijds licht of ernstig stotteren, anderzijds lichte of ernstige beleving van het stotteren. Een dergelijke profiel-indeling zou de keuze voor een therapie kunnen vergemakkelijken, wanneer we van elke therapie weten welk type stotteraar het meeste baat ervan heeft. Van het Canadese CSP (Comprehensive Stuttering Program) is dit nu bekend; hopelijk volgt onderzoek hierover naar andere therapieën. Een uitgebreid diagnostisch onderzoek voorafgaand aan een therapie kan volgens haar helpen bij een weloverwogen therapiekeuze.

Dr. Wendy Huinck voerde haar verdediging met verve. Ze heeft middels haar onderzoek meer inzicht in stottertherapie voor volwassenen verkregen. Stottertherapeuten, stotteraars, maar ook zorgverzekeraars kunnen hiermee hun voordeel doen. In de media was er vooral belangstelling voor dit onderwerp vanuit de Volkskrant (zie de rubriek Media op deze site).
Een samenvatting van het proefschrift kunt u hier downloaden.

De webredactie feliciteert de jonge doctor met haar nuttige onderzoek en mooie promotie!

foto: Marij Gielkens

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland