Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Na uitkomen van de eerste Nederlandse richtlijn Stotteren in 2014 is recent de herziene richtlijn stotteren 2020 gepubliceerd met daarbij ook een patiëntenversie. Bij elke richtlijn moet na vijf jaar gekeken worden of een revisie nodig is. Dit bleek hier het geval te zijn op basis van minstens twee factoren:
1. onduidelijkheden in de eerste versie en
2. nieuwe literatuur, bijvoorbeeld over vroege interventie.

In een themanummer over stotteren in het blad Stem-, Spraak- en Taalpathologie zijn twee artikelen gepubliceerd over een nieuw klinisch model. Het tot nu toe veel gebruikte klinisch werkmodel van Bertens veronderstelt dat stotteren gebaseerd is op een primaire neuromusculaire timingsstoornis, die behalve in stotteren ook in andere activiteiten optreedt. Uit recente literatuur blijkt echter dat er genetische en neurologische factoren zijn die veel meer primair zijn en dat deze stoornissen niet te generaliseren zijn.

We hebben al eerder over ‘stotterpillen’ geschreven en hoe moeilijk die weg is. Hieronder staat iets verwants, namelijk hoe bepaalde geneesmiddelen juist stotteren kunnen veroorzaken (heel zelden) en hoe dat ons wellicht kan helpen in de zoektocht naar de ’stotterpil’.

Aanmelden nieuwsbrief

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland