Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Informatie over stotteren
Niet-vloeiend spreken komt bij 4 à 5 procent van de kinderen op de basisschool voor.
Als leerkracht heeft u dus een vrij grote kans dat u met een stotterend kind in uw klas te maken krijgt. Tijdens de basisschoolperiode maakt een kind een grote ontwikkeling door. Zowel cognitief en sociaal-emotioneel, als op het gebied van de motorische vaardigheden. Kinderen die als peuter of kleuter hebben gestotterd kunnen later opnieuw of ernstiger gaan stotteren. De oorzaak is waarschijnlijk de disbalans tussen enerzijds de vaardigheden en mogelijkheden en anderzijds de verwachtingen van zichzelf en zijn omgeving. Vanaf 8-jarige leeftijd verandert het kind op sociaal-emotioneel gebied. Het kind wordt zelfstandiger en is steeds meer en beter in staat zijn eigen gedrag en het gedrag van anderen te beoordelen (metacognitief vermogen). Ook op motorisch en cognitief gebied wordt het kind vaardiger en zelfstandiger, de taalontwikkeling is nog volop in ontwikkeling en het spreektempo wordt hoger.

Foto lezenKinderen die stotteren kunnen problemen hebben met het behalen van de leesvaardigheidtoetsen en met het hardop lezen in de klas. Wat kun je als leerkracht en logopedist-stottertherapeut betekenen voor het kind dat stottert? Hoe test je de leesvaardigheid zo objectief mogelijk?

Twee maal per jaar wordt op de meeste basisscholen in Nederland de leesvaardigheid getoetst met de Drie Minuten Toets en de AVI- leeskaarten. Dit kan voor kinderen die stotteren heel frustrerend zijn omdat zij door het vertragende effect van hun stotteren de gewenste leessnelheid niet kunnen halen.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland