Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

Stotteren op de basisschool
Niet-vloeiend spreken komt bij ongeveer 5 procent van de kinderen op de basisschool voor. Als leerkracht heeft u dus een grote kans dat u met een stotterend kind in uw klas te maken krijgt. Tijdens de basisschoolperiode maakt een kind een grote ontwikkeling door. Zowel cognitief en sociaal-emotioneel, als op het gebied van de motorische vaardigheden. Kinderen die als peuter of kleuter hebben gestotterd, kunnen later opnieuw of ernstiger gaan stotteren. De oorzaak is waarschijnlijk de disbalans tussen enerzijds de vaardigheden en mogelijkheden en anderzijds de verwachtingen van zichzelf en de omgeving. 

Foto lezenKinderen die stotteren kunnen problemen hebben met het behalen van de leesvaardigheidtoetsen en met het hardop lezen in de klas. Wat kun je als leerkracht en logopedist-stottertherapeut betekenen voor het kind dat stottert? Hoe test je de leesvaardigheid zo objectief mogelijk?

Twee maal per jaar wordt op de meeste basisscholen in Nederland de leesvaardigheid getoetst met de Drie Minuten Toets en de AVI- leeskaarten. Dit kan voor kinderen die stotteren heel frustrerend zijn omdat zij door het vertragende effect van hun stotteren de gewenste leessnelheid niet kunnen halen.

Aanmelden nieuwsbrief

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland