Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Één op de twintig kinderen stottert of heeft gestotterd. Bij sommigen gaat het vanzelf voorbij, anderen leren met hulp vloeiend(er) praten en sommigen blijven stotteren. Soms is het genoeg om een paar keer over het stotteren te praten. Maar als je wilt, kun je ook een langere periode hulp krijgen. Je gaat dan meestal één keer in de week bij iemand langs. Daar leer je meer controle te krijgen over je eigen spraak. Je krijgt dan vaak ook weer meer plezier in het praten.
Wie kan jou helpen?

Stottertherapeut
Een stottertherapeut is een logopedist, die extra heeft doorgeleerd in stotteren en stottertherapie. Hij of zij weet dus heel veel over stotteren en heeft veel ervaring met het helpen van kinderen die stotteren. De NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie) houdt een lijst bij van erkende stottertherapeuten. Deze komen niet zomaar op deze lijst. Ze moeten daarvoor regelmatig naar school om nieuwe dingen over stotteren te leren. Ook overleggen ze vaak met andere stottertherapeuten. Soms schrijven ze een boek over stotteren, doen onderzoek naar stotteren of leggen ze aan anderen uit wat stotteren is.

Logopedist
Een logopedist helpt mensen die problemen hebben met spraak, taal, stem, gehoor of slikken. Een logopedist weet dus ook iets van stotteren. Er zijn veel logopedisten in Nederland . In bijna elke gemeente vind je wel een logopediepraktijk. Niet alle logopedisten werken met stotteren. Sommige logopedisten weten juist heel veel over stotteren. Vraag dus altijd van tevoren of deze logopedist jou kan helpen.

Klik hier als je op zoek bent naar een stottertherapeut of logopedist die jou kan helpen. Je ziet dan een kaart van Nederland. Zoom in op jouw woonplaats of provincie om te zien waar een logopedist of stottertherapeut bij jou in de buurt is.

DamstéGROEP
DamstéGROEP organiseert groepstherapie voor kinderen en hun ouders: de OK-groep (ouder-kindgroep). Je komt hierbij een paar keer een hele dag samen met 4 tot 10 stotterende kinderen en hun ouders. Je leert andere kinderen kennen die stotteren, waardoor je voelt dat je niet de enige bent die stottert. Je doet samen met de anderen spelletjes waarbij je experimenteert met andere manieren van stotteren en praten. Je durft steeds meer en leer dat het echt oké is om te stotteren.

Camp Dream. Speak. Live.
Camp Dream. Speak. Live. is een stotterkamp. Je bent 5 dagen lang bij elkaar met een groep kinderen die stotteren van 6 t/m 12 jaar. Je hebt hier veel plezier en tegelijk werk je hard om ervoor te zorgen dat je je fijn gaat voelen met je stotteren. Je gaat samen sporten en doet creatieve activiteiten en spelletjes waarbij samenwerking belangrijk is. Ook denk je bijvoorbeeld met elkaar na over wat de wereld moet weten over stotteren.
Meer informatie over het kamp vind je hier.
In onderstaand filmpje kan je zien hoe het kamp in 2021 is geweest:

Aanmelden nieuwsbrief

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland