Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Één op de twintig kinderen stottert of heeft gestotterd. Bij sommigen gaat het vanzelf voorbij, anderen leren met hulp vloeiend(er) praten en sommigen blijven stotteren. Soms is het genoeg om een paar keer over het stotteren te praten. Maar als je wilt, kun je ook een langere periode hulp krijgen. Je gaat dan meestal één keer in de week bij iemand langs. Daar leer je meer controle te krijgen over je eigen spraak. Je krijgt dan vaak ook weer meer plezier in het praten.
Wie kan jou helpen?

Stottertherapeut
Een stottertherapeut is een logopedist, die extra heeft doorgeleerd in stotteren en stottertherapie. Hij of zij weet dus heel veel over stotteren en heeft veel ervaring met het helpen van kinderen die stotteren. De NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie) houdt een lijst bij van erkende stottertherapeuten. Deze komen niet zomaar op deze lijst. Ze moeten daarvoor regelmatig naar school om nieuwe dingen over stotteren te leren. Ook overleggen ze vaak met andere stottertherapeuten. Soms schrijven ze een boek over stotteren, doen onderzoek naar stotteren of leggen ze aan anderen uit wat stotteren is.

Logopedist
Een logopedist helpt mensen die problemen hebben met spraak, taal, stem, gehoor of slikken. Een logopedist weet dus ook iets van stotteren. Er zijn veel logopedisten in Nederland . In bijna elke gemeente vind je wel een logopediepraktijk. Niet alle logopedisten werken met stotteren. Sommige logopedisten weten juist heel veel over stotteren. Vraag dus altijd van tevoren of deze logopedist jou kan helpen.

Klik hier als je op zoek bent naar een stottertherapeut of logopedist die jou kan helpen. Je ziet dan een kaart van Nederland. Zoom in op jouw woonplaats of provincie om te zien waar een logopedist of stottertherapeut bij jou in de buurt is.

DamstéGROEP
DamstéGROEP is een nieuw samenwerkingsverband van stottertherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie, die regionaal intensieve (meerdaagse) gekwalificeerde groepstherapie aanbiedt aan stotterende basisschoolkinderen met hun ouders.
De therapeuten zijn stottertherapeuten die naast hun Europese registratie als Fluency Specialist ingeschreven staan in het register voor Integrale Zorg Stotteren. Dat betekent dat zij aantoonbare kennis hebben van en ervaring met het begeleiden van groepen op het gebied van stotteren en broddelen en dat de therapie wordt vergoed door de Zorgverzekeraars.
Het aanbod van deze intensieve groepstherapie is bedoeld als aanvulling op de individuele therapie die kinderen hebben (gehad) bij een logopedist of stottertherapeut.
De OK (Ouder-Kind-training) is zówel voor ouders áls voor kinderen. Het resultaat van de training is een kind met een gezond en sterk zelfbeeld, dat openlijk durft te praten over gevoelens en gedachten bij het stotteren. Ouder(s) ervaren wat hun kind nodig heeft en hoe ze hierin kunt helpen.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland