Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

A. Reguliere therapieën
Een belangrijk kenmerk van de reguliere therapieën is dat er eerst diagnostisch onderzoek wordt gedaan. Op basis daarvan wordt een individueel therapieplan opgesteld en wordt de therapie gestart. Reguliere therapeuten hebben de brede paramedische HBO-opleiding tot logopedist gevolgd, of een universitaire opleiding Psychologie, die goedgekeurd is door de beroepsvereniging NVLF (logopedie) of NIP (psychologie). Bij de diagnostiek worden door de therapeut ook de overige respectievelijk logopedische of psychologische stoornissen, die een raakvlak met stotteren kunnen hebben, vastgesteld. In de therapiefase kunnen deze overige stoornissen eventueel ook worden behandeld. Er is dus sprake van een integrale benadering.

De gespecialiseerde reguliere stottertherapeuten hebben na hun opleiding tot logopedist of psycholoog een opleiding tot stottertherapeut gevolgd die is goedgekeurd door de NVST (Nederlandse Vereniging voor StotterTherapie).  

De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijke basis, zoals beschreven in de richtlijn Stotteren.
Voor deze vorm van therapie kunt u terecht bij:

Logopedisten en logopedist/stottertherapeuten moeten voldoen aan "Het Kwaliteitsregister Paramedici", waarin  kwaliteitseisen worden gesteld aan werkervaring en deskundigheidsbevordering. 

Logopedie valt onder de basisverzekering en is tot 18 jaar volledig vergoed, vanaf 18 jaar na voldoen van het eigen risico. Stottertherapie bij een logopedist-stottertherapeut valt onder logopedie en wordt dus ook vergoed.
Als uw logopedist geen contract heeft getekend met uw verzekeraar, geldt mogelijk een eigen bijdrage per sessie. U kunt dit navragen bij uw logopedist en/of verzekeraar.

B. Niet-reguliere stotterprogramma's
Niet-reguliere therapeuten hebben qua opleiding een diverse achtergrond. Sommige stotterprogramma's zijn ontwikkeld door mensen die zelf ervaring hebben met stotteren en die hun persoonlijke oplossingen een plaats geven in de behandelmethode. Het programma is veelal gebaseerd op een specifieke visie of aanname over stotterend spreken en is daardoor vaak in grote lijnen hetzelfde voor alle groepen cliënten. Niet-reguliere therapeuten hoeven niet te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen met betrekking tot de gevolgde methodiek. In veel gevallen wordt het niet-reguliere stotterprogramma deels of geheel door zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. Dit wisselt per zorgverzekeraar en per therapeut. Kijk uw polis erop na.

Voorbeelden van niet-reguliere stotterprogramma's zijn:
-De Boma-methode van instituut De Pauw
-De Hausdörfer methode
-Stutter Buddy
-De Del Ferro-methode
-McGuireprogramma Nederland

Individuele en groepstherapiePraktijk groep overleg

Als je besloten hebt om stottertherapie te volgen zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt kiezen voor individuele therapie en/of groepstherapie. Contact met stotterende leeftijdgenoten is vaak erg prettig en helpt je je ideeën over stotteren en spreken gemakkelijker te maken.

Individuele therapie
hiervoor kun je terecht bij een stottertherapeut of een logopedist met ervaring met stotteren:

Groepstherapie
Hiervoor kun je terecht bij de meeste logopedisten/stottertherapeuten en niet-reguliere stotterprogramma's (zie Therapie-Instellingen).

Combinatie van individuele en groepstherapie
Dit wordt vooral verzorgd door stottertherapeuten/logopedisten.
Ook is er een mogelijkheid om een combinatie van individuele therapie en intensieve groepstherapie te volgen, het zogenaamde RAP, welke wordt verzorgd door de Damste groep

Zie ook de rubriek ‘Vind een therapeut in de buurt’.

Media

Bekijk stotteren in de media

Aanmelden nieuwsbrief

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland