Buitenlandse folders
Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

A. Reguliere therapieën
Een belangrijk kenmerk van de reguliere therapieën is dat er eerst diagnostisch onderzoek wordt gedaan. Op basis daarvan wordt een individueel therapieplan opgesteld en wordt de therapie gestart. Reguliere therapeuten hebben de brede paramedische HBO-opleiding tot logopedist gevolgd, of een universitaire opleiding Psychologie, die goedgekeurd is door de beroepsvereniging NVLF (logopedie) of NIP (psychologie). Bij de diagnostiek worden door de therapeut ook de overige respectievelijk logopedische of psychologische stoornissen, die een raakvlak met stotteren kunnen hebben, vastgesteld. In de therapiefase kunnen deze overige stoornissen eventueel ook worden behandeld. Er is dus sprake van een integrale benadering.

De gespecialiseerde reguliere stottertherapeuten hebben na hun opleiding tot logopedist of psycholoog een opleiding tot stottertherapeut gevolgd die is goedgekeurd door de NVST (Nederlandse Vereniging voor StotterTherapie).  

De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijke basis, zoals beschreven in de richtlijn Stotteren.
Voor deze vorm van therapie kunt u terecht bij:

Logopedist

Logopedisten zijn opgeleid om een breed scala van klachten rond de mondelinge communicatie te diagnosticeren en behandelen. Iedere logopedist heeft geleerd om stotteren te onderzoeken en bij stotteren een eenvoudige behandeling te geven. Bij meer complexe stotterproblematiek kan doorverwijzing naar een stottertherapeut zinvol zijn. Er zijn overigens ook logopedisten die zich extra hebben geschoold in stotteren, zonder dat zij stottertherapeut zijn. U vindt deze bijgeschoolde logopedisten naast de stottertherapeuten onder ‘Zoek een therapeut’.

Logopedisten en logopedist/stottertherapeuten moeten voldoen aan "Het Kwaliteitsregister Paramedici", waarin  kwaliteitseisen worden gesteld aan werkervaring en deskundigheidsbevordering. 

Logopedie valt onder de basisverzekering en is tot 18 jaar volledig vergoed, vanaf 18 jaar na voldoen van het eigen risico. Stottertherapie bij een logopedist-stottertherapeut valt onder logopedie en wordt dus ook vergoed.
Als uw logopedist geen contract heeft getekend met uw verzekeraar, geldt mogelijk een eigen bijdrage per sessie. U kunt dit navragen bij uw logopedist en/of verzekeraar.

B. Niet-reguliere therapieën 
Niet-reguliere therapeuten hebben qua opleiding een diverse achtergrond. Sommige therapieën zijn ontwikkeld door mensen die zelf ervaring hebben met stotteren en die hun persoonlijke oplossingen een plaats geven in de behandelmethode. De therapie is veelal gebaseerd op een specifieke visie of aanname over stotterend spreken en de therapie is daardoor vaak gebaseerd op een programma dat in grote lijnen hetzelfde is voor alle groepen cliënten. Niet-reguliere therapeuten hoeven niet te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen met betrekking tot de gevolgde methodiek. In veel gevallen wordt de niet-reguliere therapie deels of geheel door zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. Dit wisselt per zorgverzekeraar en per therapeut. Kijk uw polis erop na.
  
Voorbeelden van niet-reguliere therapieën zijn:
-De Boma-methode van instituut De Pauw
-De Hausdörfer methode
-De Del Ferro-methode
-McGuireprogramma Nederland
-De Vredebergstichting

Individuele en groepstherapiePraktijk groep overleg

Als je besloten hebt om stottertherapie te volgen zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt kiezen voor individuele therapie en/of groepstherapie. Contact met stotterende leeftijdgenoten is vaak erg prettig en helpt je je ideeën over stotteren en spreken gemakkelijker te maken.

Individuele therapie
hiervoor kun je terecht bij een stottertherapeut of een logopedist met ervaring met stotteren:

Stottertherapeut

Stottertherapeuten zijn logopedisten die zich hebben gespecialiseerd in therapie en/of onderzoek naar stotteren. Zij werken binnen een eigen praktijk, stottercentrum of universitair centrum. Naast hun reguliere opleiding hebben zij een vervolgtraject doorlopen waarin zij zich hebben verdiept in de complexiteit van het stotteren en andere vloeiendheidsproblemen. Stottertherapeuten die lid zijn van de NVST nemen deel aan intervisiebijeenkomsten en zijn verplicht zich te blijven scholen, om zo de ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden en te voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de overheid. De meeste stottertherapeuten werken als zelfstandige in een praktijk. U vindt deze therapeuten per provincie onder ‘zoek een therapeut’. Voor meer informatie over de NVST: zie http://www.nedverstottertherapie.nl

Groepstherapie
Hiervoor kun je terecht bij de meeste logopedisten/stottertherapeuten en niet-reguliere stotterprogramma's (zie Therapie-Instellingen).

Combinatie van individuele en groepstherapie
Dit wordt vooral verzorgd door stottertherapeuten/logopedisten.
Ook is er een mogelijkheid om een combinatie van individuele therapie en intensieve groepstherapie te volgen, het zogenaamde RAP, welke wordt verzorgd door de VSN

Zie ook de rubriek ‘Zoek een therapeut’.

De hulpvrager is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een reguliere dan wel niet-reguliere therapeut of therapie.

Bekijk stotteren in de media

Bekijk clips en video's, beluister podcasts, lees columns en interviews in onze mediarubriek

Blijf op de hoogte

Bestel brochures, posters en boeken

Boeken, folders, brochures en posters bestel of download je in onze webshop

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland