Therapievormen

Therapievormen voor jongeren

Individuele en groepstherapie

Praktijk groep overleg
Als je besloten hebt om stottertherapie te volgen zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt kiezen voor individuele therapie en/of groepstherapie. Contact met stotterende leeftijdgenoten is vaak erg prettig en helpt je je ideeën over stotteren en spreken gemakkelijker te maken.Individuele therapie

hiervoor kun je terecht bij een logopedist met ervaring met stotteren of bij een logopedist/stottertherapeut.
 
Groepstherapie:
hiervoor kun je terecht bij de meeste logopedist/stottertherapeut en niet-reguliere stotterprogramma's.

Combinatie van individuele en groepstherapie
dit wordt vooral verzorgd door logopedist/stottertherapeut.
Ook is er een mogelijkheid om een combinatie van individuele therapie en intensieve groepstherapie te volgen, het zogenaamde RAP, welke wordt verzorgd door de VSN

Zie ook de rubriek ‘Zoek een therapeut’.

Therapie-instellingen

A. Reguliere therapieën
Een belangrijk kenmerk van de reguliere therapieën is dat er eerst diagnostisch onderzoek wordt gedaan. Op basis daarvan wordt een individueel therapieplan opgesteld en wordt de therapie gestart. Reguliere therapeuten hebben de brede paramedische HBO-opleiding tot logopedist gevolgd, of een universitaire opleiding Psychologie, die goedgekeurd is door de beroepsvereniging NVLF (logopedie) of NIP (psychologie). Bij de diagnostiek worden door de therapeut ook de overige respectievelijk logopedische of psychologische stoornissen, die een raakvlak met stotteren kunnen hebben, vastgesteld. In de therapiefase kunnen deze overige stoornissen eventueel ook worden behandeld. Er is dus sprake van een integrale benadering.

Lees meer...

Verantwoording - disclaimer

De hulpvrager is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een reguliere dan wel niet-reguliere therapeut of therapie.

Sponsors & Partners

Nederlandse Federatie Stotteren

Postbus 80
3860 AB Nijkerk
Tel. 030 - 233 33 36
Beltijden: 09:00 - 17:00

Agenda

Geen evenementen
site by AllinOneSoftware.com