Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

Hij was in het dorp waar hij opgroeide met zijn stotteren een vreemde vogel, een zonderling. Met hem van gedachten wisselen kon je eigenlijk überhaupt niet. Vrienden had hij niet en ook geen partner. Toen ging hij in therapie omdat hij op de televisie had gezien dat je daardoor van je stotteren kunt afkomen. Zijn familie en bekenden, de buren en de meeste dorpsbewoners wisten nu dat hij beter wilde leren spreken.

In de therapie was hij zeer ijverig, gretig zette hij zich in om beter te leren spreken, met zijn volle energie en zeer fanatiek oefende hij zich de methode feilloos toe te passen. Na enkele dagen sprak hij vloeiend met gebruikmaking van de techniek die hij zeer nadrukkelijk toepaste. In dat opzicht was hij zeker de beste van de groep. Iedereen was verbaasd.
Na vijf dagen therapie ging hij vloeiend sprekend naar huis en werd toen in zijn dorp door de familie en bekenden, de buren en alle dorpsbewoners met opperste verbazing bekeken. Iedereen luisterde naar hem en iedereen wist het: Het wonder is geschied! Hij praat nu zelfs beter als een gewoon iemand! Velen uit het dorp kwamen hem opzoeken om het wonder zelf te zien en te horen. Zo veel belangstelling had hij nog nooit gehad. Hoe meer men hem bewonderde en hoe meer men voor hem (figuurlijk) applaudisseerde, des te beter en des te meer sprak hij.
Na ongeveer veertien dagen keerde de rust terug in het dorp. Het gewone leven nam weer zijn aanvang. Iedereen wist; hij spreekt nu zoals iedereen. Niemand vroeg hem nog hoe het hem nu verging. Men vond het normaal dat hij een normaal mens geworden was.
Hij echter niet!
Toen hij weer wat begon te stotteren, hadden de mensen hem gevraagd hoe dat nu weer mogelijk was!
Hij vertelde hoe dat kwam; hij kon ook anders als hij maar met aandacht en fanatiek zijn techniek toepaste.
Het wonder was dus kennelijk niet zo groot. Na enige tijd was hij weer de vertrouwde Vreemde Vogel waarover iedereen zich verbaasde, nu niet omdat hij zo vloeiend sprak, maar omdat hij zulke merkwaardige geluiden en bewegingen maakte bij het spreken.
Uit: Schoenaker/Was bestimmt mein Leben 1995 ISBN: 3442138132 Vert. Adrie van de Horst

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland