Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

Zolang er mensen zijn die kunnen praten, zijn er mensen die stotteren. Eén van de eerste bekende stotteraars was Demosthenes, uit de 4e eeuw v. Chr. Hij stotterde verschrikkelijk, maar leerde het zichzelf af en werd één van de grootste redenaars uit zijn tijd. Maar we kunnen nog veel verder terug in de tijd, naar de allereerste stotteraar uit de geschiedenis. Waarvan bewijs bestaat dat hij heeft bestaan, want er zullen nog veel meer stotteraars geweest zijn waar we gewoonweg niets van weten. De allereerste was Mozes, de Joodse profeet. Voor zijn verhaal gaan we ver terug in de tijd, naar het Egypte van de 13e eeuw voor Christus.

Mozes was een kind van Joodse ouders. De joden leefden in die tijd in Egypte en leefden daar al enkele eeuwen. Lange tijd was er sprake van een vreedzaam samenleven met de Egyptenaren, tot er een farao kwam die al die Joden in zijn land maar niets vond. Hij zette hen onder druk, liet de mannen hard werken en gebruikte de vrouwen als slaven. Dat zou het Joodse volk uitputten, zodat ze niet in opstand konden komen. Maar het was niet genoeg. De farao was van mening dat er teveel joodse baby’s geboren werden. Hij gaf het bevel dat ieder pasgeboren jongetje moest worden verdronken. Alleen meisjes mochten blijven leven.

Toen Mozes werd geboren, probeerden zijn ouders hem nog een tijdje verborgen te houden. Maar een baby huilt en de kans werd steeds groter dat hij ontdekt en vermoord zou worden. Zijn moeder nam toen het besluit hem in een mandje te leggen, het mandje de rivier de Nijl op te sturen en er maar het beste van te hopen. Het mandje werd uitgerekend gevonden door de dochter van de farao en zij ontfermde zich over de huilende baby. Zo groeide Mozes op in het paleis van de farao.
Het verhaal gaat dat op een dag de kleine Mozes op de schoot van de farao zat en hij met zijn handjes diens gouden kroon afpakte. Dit werd gezien als een slecht voorteken. Zou hij van plan zijn de macht over te nemen als hij groot genoeg was? De farao en diens raadgevers besloten het kind te testen. Het kreeg twee schalen voor zich: in de één zat goud, in de andere gloeiende kolen. Zou Mozes voor het goud gaan, zou hij worden vermoord. Zou hij de kolen pakken, dan was er geen dreiging dat hij de macht zou willen overnemen. Het kind keek een tijdje naar beide schalen, pakte uiteindelijk een gloeiende kool en stopte het in zijn mond. Vanaf dat moment stotterde hij.

Jaren later liep Mozes door de woestijn van Midian. Hij moest Egypte ontvluchten en heeft zijn volk in de steek laten. Hij trouwde en werd schaapsherder. Terwijl hij zijn kudde hoedde, zag hij iets in de verte. Rookwolken. Hij besloot ernaar toe te lopen en al snel zag hij wat de rook veroorzaakte. Een braambos had vlam gevat. Maar hoe kon dat? Mozes zag de vlammen, hij zag de rook, maar de struik verteerde niet.

Opeens klonk er een stem vanuit de struik:
‘Doe je schoenen uit, Mozes, want je loopt op heilige grond.’
‘Wie is het die spreekt?’
‘Ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob.’
De God van de Joden sprak tot Mozes. Als door de bliksem getroffen viel Mozes op de grond en begon aan zijn sandalen te rukken, in een poging ze uit te trekken.
‘Wat wilt U van mij?’
‘Mijn volk lijdt in Egypte. Jij moet tegen farao vertellen dat hij Mijn volk moet laten gaan.’
‘Maar Heer, ik ben geen spreker. Hoort u mij dan niet stotteren? Mijn tong is te dik, de woorden komen er niet goed uit! Farao zou alleen maar om me lachen, maar geloven doet hij me nooit!’
‘Wie heeft de mond van de mens gemaakt, Mozes? Wie maakt iemand blind, wie maakt iemand stom, als niet Ik? Ga terug naar Egypte, daar zal je je broer Aaron treffen. Hij is een goed spreker en zal voor jou spreken.’

Zo ongeveer beschrijft het Bijbelboek Exodus de ontmoeting tussen God en Mozes. Mozes geeft toe dat hij niet goed kan spreken, maar hij gaat toch terug naar Egypte. Daar aangekomen laat hij inderdaad zijn broer het woord doen.
Hoe weten we dat Mozes daadwerkelijk stotterde en geen ander spraakgebrek had? De Bijbel spreekt van ‘onbesneden lippen’. Kan het niet zijn dat Mozes een hazenlip had, zoals ook wel is beweerd? Waarschijnlijk niet, omdat een hazenlip vanaf de geboorte al zichtbaar is en een mismaakte baby hoogstwaarschijnlijk niet in het paleis van de farao opgevoed zou zijn. We zullen het echter nooit zeker weten. Maar een feit is dat Mozes moeite had met spreken. Niet voor niets liet hij Aaron al het praatwerk doen.

Het verhaal van Mozes laat zien hoe oud het verschijnsel stotteren is en dat in het verre verleden mensen er al onder leden. Maar het laat tegelijkertijd zien dat stotteren niet in de weg hoeft te staan van een succesvol leven. Want, uitgaande van het boek Exodus, is Mozes er wel degelijk in geslaagd het volk Israël weg te krijgen uit Egypte.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland