Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

Hebt u ooit meegemaakt dat iemand die bij u bekend staat als stotteraar na het drinken van een alcoholische drank vloeiender ging spreken? Of wellicht bent u zelf zo’n stotteraar bij wie het spreken met een biertje of een wijntje achter de kiezen beter gaat? Of u gaat juist wel meer praten, maar daarmee ook alleen maar meer stotteren. Hoe dan ook, er is blijkbaar een bepaalde relatie tussen alcohol, spreken en stotteren. Het is in ieder geval interessant om te kijken naar hoe men in het verleden omging met de relatie tussen alcohol en stotteren.

Eén van de mensen die zich in de 17e eeuw veel bezighield met de oorzaken van en behandelmethoden voor stotteren, was de Engelse alleskunner Sir Francis Bacon (1561-1626). Hij zag in de behandeling van stotteren een belangrijke plaats weggelegd voor alcohol. Voor ik dit kan toelichten, moet ik iets zeggen over de wetenschappelijke achtergrond van Bacons theorieën.

Sinds de Oudheid was de dominante theorie over hoe het menselijk lichaam werkt de humeurenleer. Ieder mens heeft vier vloeistoffen, of lichaamssappen, in zich: bloed, gele gal, zwarte gal en slijm. Bij een evenwichtig mens zijn deze vier lichaamssappen evenredig verdeeld. Dit gebeurt echter maar zelden en het is hierdoor dat mensen onder te verdelen zijn in vier temperamenten: sanguinisch, cholerisch, melancholisch en flegmatisch. Wie teveel bloed heeft, heeft een sanguinisch temperament en is vurig en energiek. Wie cholerisch is, heeft teveel gele gal en is driftig. Een melancholicus heeft teveel zwarte gal en heeft een somber temperament (denk aan zwartgallig!). Wie een teveel aan slijm in zich heeft, is flegmatisch en heeft een rustig, soms zelfs emotieloos temperament.

Deze vier humores zijn verbonden aan de seizoenen, de elementen en aan kwaliteiten. En deze laatste zijn interessant. Wie sanguinisch is, is warm en vochtig. Een cholerisch iemand is warm en droog, een melancholisch iemand is koud en droog. Een flegmaticus tot slot is koud en vochtig.

Nu waren volgens Bacon veel stotteraars cholerisch. Zij hebben dus een teveel aan gele gal, wat maakt dat zij driftig van aard zijn en snel geïrriteerd raken. Maar daarnaast zijn, aldus Bacon, stotteraars vaak melancholisch, dus zwartgallig. Dit betekent dat de kwaliteiten warm, koud en droog verbonden zijn aan stotteren. Zo is bij een melancholische stotteraar de tong te koud en te droog om goed te kunnen spreken, terwijl zij bij een cholerische stotteraar te droog en te warm is. Het laatste betekent dat de stotteraar te snel wil praten en dus gaat stotteren.

Maar hoe is het dan mogelijk dat alcohol helpt tegen stotteren, dat het het spreken vloeiender maakt? Bacon heeft het vooral over wijn, omdat dat in zijn tijd de voornaamste alcoholische drank was. Wijn helpt zowel de cholerische als de melancholische stotteraar. Het bevochtigt de tong en zoals gezegd hebben beiden last van een te droge tong. Daarnaast warmt de alcohol de tong van de melancholische stotteraar op, zodat deze niet langer te koud is. Ondertussen zorgt de alcohol ervoor dat de cholerische stotteraar, de driftige stotteraar, tot rust komt, zodat zijn tong rustig zijn werk kan doen.

Het nuttigen van een alcoholische drank, bij voorkeur een goed glas wijn, is wanneer we de theorie van Bacon voor waarheid aannemen, een uitstekende manier om stotteren tegen gaan, mits met mate uiteraard. Bevindt u zich de volgende keer in het gezelschap van stotteraars, zowel cholerisch als melancholisch, denk dan aan de wijsheid van Sir Francis Bacon. Open een fles wijn en proost! Mits met mate uiteraard.

Rik Mets

 

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland