Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

Marie-Christine Franken – ze werkt samen met Lottie Stipdonk - meldde ons heel goed nieuws over het wetenschappelijk onderzoek van stotteren en wel over twee onderwerpen:

1. Het Erasmus MC heeft een subsidie gegeven voor onderstaand onderzoek naar het ontwikkelen van een instrument om de spraakmotorische vaardigheden bij kinderen te meten.

Spraakmotorische vaardigheden - de stabiliteit en coördinatie van bewegingen van de tong, lippen, kaak en stembanden tijdens het spreken - worden als cruciaal beschouwd voor de ontwikkeling van stotteren. Tot nu toe is spraakmotoriek echter niet objectief meetbaar in de klinische praktijk instelling. Deze pilotstudie heeft tot doel een eerste aanzet te geven tot een test van de spraakmotoriek van kinderen die stotteren, die klinisch kan worden toegepast. Akoestische kenmerken van spraakvoorbeelden van 80 kinderen zullen worden verzameld: 20 kleuters (leeftijd 4 en 5 jaar) die stotteren, 20 schoolgaande kinderen (leeftijd 7- 11) die minstens 3 jaar stotteren, 20 kleuters die niet stotteren en 20 schoolgaande kinderen die niet stotteren.  Als het instrument betrouwbaar en valide is, kunnen leeftijdsnormen voor de spraakmotorische vaardigheid worden gedefinieerd. Deze mijlpaal zou een grote transitie betekenen op het gebied van stotteren, zowel voor de diagnostiek als ook de behandeling van kinderen met stotteren.

2. Het TrustFonds heeft bij diverse fondsen subsidies geworven voor de update van het Screenings Lijst Stotteren (SLS).

Met vroegtijdig signaleren en begeleiden van stotteren zijn de kansen op het meest gunstige verloop van stotteren het gunstigst. De ScreeningsLijst Stotteren (SLS) heeft lang gefunctioneerd als een mooi hulpmiddel om na te gaan of contact opnemen met een logopedist raadzaam was. Echter, de lijst is inmiddels al 20 jaar oud en verouderd; een aantal risicofactoren op blijvend stotteren is er niet in verwerkt.  Daarom wordt de SLS niet meer vermeld in de nieuwe Richtlijn Stotteren. Patientenversie-2021-richtlijn-stotteren-2.pdf. Voorbeelden van deze risicofactoren zijn: blijvend stotteren in de familie en mannelijk geslacht.
Een herziening van de Screeningslijst wordt nu mogelijk.
Echter, omdat de SLS bij gebrek aan beter toch in een functie voorziet, hebben we besloten hem nog te handhaven. Belangrijk is dat ouders bij twijfel en zorgen contact opnemen met een deskundige. Dat betekent dan niet direct dat er intensieve therapie nodig is, maar er kijkt iemand met de ouders mee, zodat zij niet later te horen krijgen dat zij eerder had moeten komen. We noemen dat monitoren of vinger-aan-de-pols begeleiding.

Aanmelden nieuwsbrief

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland