Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

We hebben al vaker geschreven over de grote ontwikkeling van basale wetenschap bij stotteren, de laatste tijd vooral in de genetica en neurologie. En veel mensen doen al mee aan het nu lopende genetisch onderzoek op het Max Planck Instituut in Nijmegen (geneticavanstotteren.nl). Nu heeft de belangrijkste medewerker op dit project (Dr Else Eising) een mooie prijs van de NWO (Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek) heeft gekregen om dit onderzoek uit te bouwen. Dit soort genetisch onderzoek loopt elders in de wereld ook al, maar het is natuurlijk belangrijk om a) daarbij aan te sluiten, maar vooral b) hebben we in Nederland de vrijwel unieke situatie van een goede inbedding in het klinisch onderzoek van Dr Marie-Christine Franken in Rotterdam. Else, van harte gefeliciteerd! En wij in Nederland zijn hier heel blij mee. Bert Bast

Lees hieronder het persbericht:
Het MPI is trots te kunnen aankondigen dat Dr. Else Eising een Veni-subsidie heeft gekregen voor haar studie naar de genetica van het stotteren. Veni maakt deel uit van het Talentprogramma van de NWO. De subsidie van 250.000 euro stelt onderzoekers in staat om gedurende drie jaar zelfstandig onderzoek te doen en hun eigen ideeën verder uit te werken.

Het vinden van de genen die stotteren veroorzaken
Terwijl de meeste kinderen vlot en snel leren spreken zonder speciale inspanning of formeel onderwijs, hebben een aanzienlijk aantal kinderen problemen om vloeiend te spreken. Door het bestuderen van de genetica van het stotteren wil Else Eising de oorzaken van deze belangrijke eigenschap blootleggen en de moleculaire en neurobiologische mechanismen leren kennen die een goede spreekvaardigheid mogelijk maken.

De Veni-subsidie financiert een onderzoeksproject dat een aanvulling vormt op een groot onderzoek naar stotteren dat Else en collega's in december vorig jaar zijn begonnen. Het belangrijkste doel van dat project is het zoeken naar gemeenschappelijke variatie in de DNA-sequenties van mensen die bijdragen aan het risico op het ontwikkelen van stotteren.

 "Het ontvangen van deze subsidie betekent dat ik me de komende drie jaar intensief kan bezighouden met de genetica van het stotteren, een onderwerp dat tot nu toe nog grotendeels onontgonnen terrein is. De subsidie stelt mij in staat om verder te gaan dan de oorspronkelijke geplande analyses met een aantal innovatieve benaderingen. Zo zal ik de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van genoomsequencing gebruiken om zeldzame DNA-varianten te identificeren die de belangrijkste verklaring kunnen zijn voor spraakproblemen in gezinnen met mensen die stotteren. En ik zal de genetische gegevens over veelvoorkomende varianten gebruiken om te onderzoeken of er causale verbanden zijn tussen stotteren en eerder geïdentificeerde risicofactoren, zoals ADHD."

Sinds het begin van Else’s onderzoek naar stotteren, bijna een jaar geleden, hebben meer dan 360 mensen zich aangemeld voor het onderzoek. RTL4, Radio 1 en het NOS Jeugdjournaal rapporteerden over zowel het onderzoek als de zoektocht naar nieuwe deelnemers.

Het perfecte instituut om stotterend onderzoek te doen
Voor Else Eising is het MPI voor Psycholinguïstiek het perfecte instituut om onderzoek te doen naar de genetica van een spraakstoornis als stotteren.

"Met een afdeling die zich bezighoudt met het bestuderen van de manier waarop genen bijdragen aan taal, heeft het veel deskundigen in dienst die zich bezighouden met de moleculaire basis van de menselijke communicatie en aanverwante eigenschappen. Het MPI is een zeer interdisciplinaire omgeving, die actieve samenwerking met experts binnen en buiten het instituut aanmoedigt, iets wat van vitaal belang is voor het succes van grootschalig genetisch onderzoek".

Een langetermijnvisie
Stotteren is een van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen; zo'n 60 miljoen mensen in de wereld stotteren. Naast het aantasten van de spraakvaardigheid kan het een grote invloed hebben op het sociale en emotionele welzijn van een persoon en is het gerelateerd aan een lager opleidingsniveau en een lagere arbeidsparticipatie. Een beter begrip van de biologische mechanismen kan uiteindelijk leiden tot betere gerichte behandelmogelijkheden en ook tot meer acceptatie door de samenleving en mensen die zelf stotteren. Naast het ondersteunen van dit lange termijn doel, is het project van Else ontworpen om praktische implicaties te hebben voor mensen die stotteren in een korter tijdsbestek. Haar familiestudies zullen bijvoorbeeld aangeven of en hoe vaak stotteren kan worden veroorzaakt door zeldzame DNA-varianten, wat helpt om vast te stellen of klinisch diagnostisch genetisch onderzoek nuttig kan zijn.

Else Eising is een postdoctoraal onderzoeker bij het Language & Genetics Department van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen.

NWO-talentprogramma

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland