Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Waarom doneren?

Met uw steun kan het StotterFonds haar doel bereiken. Het StotterFonds zet zich in om het probleem stotteren de wereld uit te krijgen, te beginnen bij Nederland, te beginnen bij de jeugd.

Er is nog veel voorlichting nodig en ook nog veel onderzoek om het stotteren in de toekomst uit de wereld te krijgen. En de kinderen, jongeren en volwassenen die nu stotteren hebben nu vandaag uw steun nodig. U kunt helpen door een bijdrage te doneren, te schenken, na te laten of door in actie te komen.


Steun ons om stotteren te voorkomen

Er bestaat nog veel onbegrip over beginnend stotteren. Ongeveer 5% van alle kinderen maakt een periode door waarin zij stotteren. Gelukkig herstelt het spreken zich meestal weer en verdwijnt het stotteren bij ongeveer 80%. Maar dit betekent dat 20% van de kinderen die beginnen te stotteren, chronisch gaat stotteren. Meestal krijgen zij in hun verdere leven er steeds meer last van. Het StotterFonds wil door goede voorlichting de kans op herstel voor deze kinderen vergroten. Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegtijdig ingrijpen kan voorkomen dat het kind blijft stotteren. Maar dan is er wel meer voorlichting over stotteren bij jonge kinderen nodig. Met uw steun kan het StotterFonds meer voorlichting geven en kan bij meer kinderen het stotteren voorkomen worden.

Steun ons om stotterproblemen op school te voorkomen

Helaas is het nog niet zover dat het stotteren de wereld uit is. Nog steeds blijven veel kinderen stotteren. In de beginfase is het erg belangrijk dat deze kinderen niet nog meer problemen gaan ontwikkelen. Helaas gaan zij vaak met meer inspanning spreken, maar het stotterend spreken wordt dan meestal ernstiger. Of zij gaan het stotteren vermijden door andere woorden te gebruiken of minder te parten. Door ouders, leerkrachten en hulpverleners goed te informeren over deze risico’s en over de behandelmogelijkheden kan verdere ontwikkeling van deze extra stotterproblemen worden voorkomen.

Steun ons om goede informatie over therapie te geven

Over chronisch stotteren bij jongeren en volwassenen bestaat ook veel onbegrip. Vaak wordt gedacht dat het chronisch stotteren door een eenvoudig trucje te verhelpen is. In verreweg de meeste gevallen is dit niet zo.
Maar er is wel veel aan te doen. De persoon die stottert (pds) die al jaren stottert kan kan leren er goed mee om te gaan en ook om minder en makkelijker te stotteren. Het StotterFonds geeft goede informatie over de behandelmogelijkheden.

Steun ons goede voorlichting over stotteren te kunnen geven

Bij het verminderen van de problemen speelt de omgeving ook een grote rol. Wanneer de omgeving de persoon die stottert iets meer tijd geeft om zijn zegje te doen kan iemand die stottert prima functioneren en participeren in de maatschappij. Het StotterFonds zet zich in om de maatschappij voorlichting te geven over hoe de omgeving het beste kan reageren op iemand die stottert.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland