Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

Stotteren voorkomen
William H. Perkins
Houten/Zaventem 1993 Bohn Stafleu Van Loghum
ISBN 90 313 1580 X

Veel kinderen groeien over hun stotteren heen, bij anderen wordt het juist erger. De schrijver maakt goed duidelijk wat je moet doen of nalaten om die verergering te voorkomen.

Wie dat heeft begrepen ziet uit zichzelf in waarom oefening in vloeiend spreken voor jonge kinderen niet zinvol is. Dat het zelfs kwaad kan is al heel lang bekend maar nog steeds niet bij iedereen die het zou moeten weten. Het getuigt van respect en vertrouwen in de ouders van stotterende kinderen dat de schrijver hun openhartig de informatie verstrekt die zij nodig hebben om zichzelf en hun kinderen, die immers van hen afhankelijk zijn, te helpen. Als zich in het familiesysteem iets afspeelt dat nadelige gevolgen heeft, moet dat worden onderkend; dan kan aan verandering worden gewerkt. In dit boek is een deskundige aan het woord die de ontwikkelingslijn van het stotteren tot aan de oorsprong heeft gevolgd. Daar, aan het begin, vindt hij goede aangrijpingspunten om te voorkomen dat een stotterende kind langs een hellend vlak van 'stotteraar worden' afglijdt. Meestal zijn er maar kleine veranderingen in de omgang met elkaar nodig: de meeste mensen zijn vindingrijk genoeg om de aanwijzingen in het boek naar de situatie in hun eigen gezin te vertalen.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland