Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Waarom een tijdige signalering en verwijzing bij stotteren belangrijk is

Bron: Jeugdgezondheidszorg actueel
Tijdschrift van de artsen(vereniging) Jeugdgezondheidszorg Nederland
Nummer 21
voorjaar 2011

Lees meer

Spreken is ons belangrijkste communicatiemiddel. We praten op ieder moment van de dag en dat vinden we heel gewoon. Kinderen beginnen via het brabbelen op heel jonge leeftijd te praten. Al heel snel praten ook zij ieder moment van de dag. We vinden het ‘vanzelfsprekend’ dat ze vloeiend spreken. Maar zo gewoon is dat niet: voor heel wat kinderen is stotteren een probleem. Dit artikel geeft informatie over de ‘danger signs’ en over hoe stotteren zich kan ontwikkelen tot een chronisch probleem. Het biedt inzichten waarmee de JGZ-arts kan helpen het herstelpercentage in de toekomst te vergroten en te voorkomen dat chronisch stotteren een handicap wordt. Lees verder...

Mies Bezemer en Jan Bouwen

Ten behoeve van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van het vloeiend spreken is het van belang dat ouders en kinderen emotioneel en communicatief zo gezond mogelijk leren omgaan met de haperingen. Ouders zijn daarbij een belangrijk model voor hun kinderen maar het temperament van het kind speelt ook een belangrijke rol.

De laatste jaren heeft de therapeutische begeleiding van met name beginnend stotteren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We weten nog heel veel niet van stotteren, maar we weten wel steeds meer van dit complexe probleem. Ouders verdienen het om goed op weg geholpen te worden wanneer ze ongerust zijn over het onvloeiend spreken. Huisarts, c.b.-arts en logopedist kunnen samen zorgen voor goede begeleiding van kind en ouders.

Download hier het rapport "Stotteren: het belang van vroegtijdige herkenning"
Mariëtte Embrechts, logopediste/stottertherapeute, spraak- en taalpathologe.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland