Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Veel kinderen die stotteren zien op tegen de overstap naar de middelbare school. De overgang van één vertrouwde groepsleerkracht, die volledig op de hoogte is van het stotteren, naar een vreemd lerarenkorps en een nieuwe klas is groot en brengt onzekerheden met zich mee. Logopediste Mies Bezemer schetst de problemen die deze kinderen tegenkomen en geeft praktische handreikingen aan leerkrachten en begeleiders.

Zie het artikel "Stotteren in de brugklas" in het tijdschrift "Pedagogiek in Praktijk" van september 2007

Het is goed bij een stotterend kind alert te zijn op de ontwikkeling van stotter- of spreekangst. Wanneer een kind negatieve gedachten ten aanzien van stotteren ontwikkeld heeft, hetzij door reacties uit de omgeving of vanuit zichzelf, kan spreekangst zich ontwikkelen. Je merkt dit vaak doordat een kind vermijdt te spreken, niet meer of minder deelneemt aan activiteiten die spreken vereisen of duidelijk emotionele reacties laat zien in bepaalde situaties. In dat geval is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen: de logopedist te informeren en eventueel met ouders en/of kind erover te spreken. 

Hoewel je regelmatig ziet dat stotterende kinderen spreekangst ontwikkelen, is dit lang niet bij iedereen het geval. Er zijn zeker stotteraars die, ondanks hun spraakprobleem, toch vrijuit durven spreken in vrijwel iedere situatie. Ook is soms de angst om te stotteren niet algemeen, maar juist heel sterk gebonden aan bepaalde spreeksituaties. 

Het is dan ook niet verstandig om ervan uit te gaan dat iedere stotteraar spreekangst heeft. Sommige kinderen vinden het juist heel vervelend dat ze nooit een beurt krijgen in de klas. Het kan soms zelfs het idee versterken dat anderen niet naar hen willen luisteren als ze stotteren.

Hoe ga je met een leerling die stottert om? Tips voor leerkrachten.

Onderstaande tips zijn enkel adviezen. Het stotteren zal hierdoor niet verdwijnen. Ze zijn slechts bedoeld om u en de leerling een beetje verder te helpen.

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland