Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

Foto lezenKinderen die stotteren kunnen problemen hebben met het behalen van de leesvaardigheidtoetsen en met het hardop lezen in de klas. Wat kun je als leerkracht en logopedist-stottertherapeut betekenen voor het kind dat stottert? Hoe test je de leesvaardigheid zo objectief mogelijk?

Twee maal per jaar wordt op de meeste basisscholen in Nederland de leesvaardigheid getoetst met de Drie Minuten Toets en de AVI- leeskaarten. Dit kan voor kinderen die stotteren heel frustrerend zijn omdat zij door het vertragende effect van hun stotteren de gewenste leessnelheid niet kunnen halen.

Om de leesvaardigheid op de DMT toets en de AVI-leeskaarten zo objectief mogelijk te beoordelen geeft de logopedist-stottertherapeut adviezen als: laat het kind fluisterend lezen, geef het kind meer tijd, zet geen niveau op het rapport als je niet zeker weet of je realistisch hebt kunnen testen. Daarnaast wordt er tijdens de behandeling gewerkt aan het minder gevoelig leren worden voor tijdsdruk en worden er vaak leestechnieken geoefend.
Ook kan worden geadviseerd om het kind dat stottert met een stilleestoets te testen.

In 2008 zijn de AVI-toetsen en AVI-bepalingen in Nederland vernieuwd en zijn er CITO stilleestoetsen gemaakt, namelijk;
de Leestechniektoets (groep 3) en,
de Leestempotoets (groep 4 t/m 8).
Uit onderzoek onder leerkrachten, intern begeleiders en logopedist-stottertherapeuten blijkt dat deze stilleestoetsen weinig worden gebruikt. Voor kinderen die stotteren bieden deze toetsen echter een objectieve manier om de leesvaardigheid en het AVI niveau te bepalen. Door het afnemen ervan kunnen frustratie en negatieve ervaringen die kinderen die stotteren momenteel opdoen bij het niet kunnen halen van de gewenste leessnelheid grotendeels voorkomen worden.

Een goede informatie-uitwisseling tussen logopedist-stottertherapeut en leerkracht is van belang om de problemen bij het lezen zo veel mogelijk te voorkomen. Als het duidelijk is dat stotteren wordt uitgelokt door spanning en tijdsdruk zullen leerkrachten waarschijnlijk milder om kunnen gaan met het afnemen van de DMT toets en de AVI-leesteksten en hopelijk het kind willen testen met een stilleestoets.
De uitslag van de CITO genormeerde stilleestoetsen wordt door de onderwijsinspectie erkend.

Het hardop lezen in de klas wordt minder spannend en gaat meestal vloeiend als er in groepjes mag worden gelezen. Hierdoor kan het kind dat stottert zonder belemmeringen meedoen.

Deze informatie staat ook beschreven in de folder: Stotteren en lezen, informatie voor leerkrachten.

Annelies Mobach, logopedist-stottertherapeut

 

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland