Buitenlandse folders
Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Fluisteren wil meestal helpen. Stil lezen is ook een goede mogelijkheid. Mogelijk dat het helpt als het kind de woorden aan elkaar vastrijgt, alsof de stemmotor als het ware doorloopt. Misschien kunt u dat samen oefenen. Zacht praten kan ook nog geprobeerd worden, maar ligt in de lijn van fluisteren. Een andere mogelijkheid is maskeren van de spraak dat u met een papiertje aan beide oren ritselt. Het kind hoort zich dan zelf niet terug en de kans is groot dat hij vloeiend is, na wat gegiechel, want het klinkt raar als je jezelf niet terughoort. Dit laatste middel moet in 1:1 contact gedaan worden en alleen als het kind het zelf ook wil uitproberen. Als dit ook niet helpt, wordt geadviseerd de test niet meer af te nemen, maar de leesvaardigheid uit andere opdrachten op te maken; het is belangrijk dat deze niet negatief beïnvloed worden door het stotteren.
Het is de kunst om de 1-minuuttest niet traumatisch te laten worden voor een beginnende stotterende lezer.

Het is goed bij een stotterend kind alert te zijn op de ontwikkeling van stotter- of spreekangst. Wanneer een kind negatieve gedachten ten aanzien van stotteren ontwikkelt, hetzij door reacties uit de omgeving of vanuit zichzelf, kan spreekangst zich ontwikkelen. Je merkt dit vaak doordat een kind vermijdt te spreken, niet meer of minder deelneemt aan activiteiten die spreken vereisen of duidelijk emotionele reacties laat zien in bepaalde situaties. In dat geval is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen: de logopedist te informeren en eventueel met ouders en/of kind er over te spreken.

 25ste conferentie Het Schoolvak Nederlands 2011

Zie hier het complete artikel.

spreektaak

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland