Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

We hebben al veel wetenschap op deze site gebracht, en in bv Wetenschap en pseudowetenschap binnen het logopedisch vakgebied (stotteren.nl) is besproken hoe wetenschap in het algemeen ons in het bijzonder bij stotteren kan helpen. Onder het hoofdje Wetenschappelijk onderzoek (stotteren.nl) staan een paar recente ontwikkelingen. Verder staan in het archief (te benaderen via de footer of zie Archief (stotteren.nl) een groot aantal oudere verhalen; de meeste gelden nog wel, maar ten behoeve van de overzichtelijkheid van de website zijn ze gearchiveerd en kunnen bv. in meer recente verhalen wel kortweg aangehaald worden. 

Een dergelijke aanpak (het behapbaar maken van de recente ontwikkelingen) speelt nu ook in de International Fluency Association. Voor deze internationale organisatie (voor alle professionals in de stotternij) verzorg ik (namens de wetenschapscommissie van de IFA) al een paar jaar de kolom Research Notes (zie Research Notes (theifa.org). Deze Research Notes zijn geen uitgebreide reviews of moeilijk wetenschappelijke verhalen, maar een verhaaltje van ongeveer één pagina waarin kort het probleem en de stand van zaken door de desbetreffende auteur(s) worden beschreven. Alles moet begrijpelijk zijn voor de niet ingewijde professional en de geïnteresseerde leek. We hebben ons best gedaan om het zo verleidelijk te schrijven dat iedereen als vanzelf naar de oorspronkelijk literatuur wordt gezogen. Deze literatuur is voor iedereen vrij en makkelijk toegankelijk – maar soms zijn de verhalen in zijn geheel wel moeilijk. Dan volstaan vaak de Abstracts om inhoudelijk up-to-date te blijven.

De huidige verhaaltjes gaan onder andere  over broddelen, pesten, genetica, neurologie, medicamenteuze behandeling, etc.

De taak van ons StotterFonds is het geven van voorlichting; gebruik het graag.

Bert Bast

Media

Bekijk stotteren in de media

Aanmelden nieuwsbrief

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland