Demosthenes

StotterCafé Nederland

Het initiatief om stotterend Nederland en iedereen met belangstelling voor stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting!

Ga naar de website

Demosthenes

Demosthenes

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Te snel voor woorden

Te snel voor woorden

alles over broddelen

Ga naar de website

Het jongetje, Kasper, werd aangemeld met stotterproblemen. Hij was vier jaar en stotterde heftig, met daarnaast ook nog vloeiende momenten.
Het stotteren van Kasper vertoonde gespannen herhalingen en blokkades. Hij werd rood als hij begon te stotteren en was zich duidelijk bewust dat het spreken moeilijk voor hem was. Zijn ouders bevestigden dat beeld. 's Avonds voor het slapen gaan, vroeg Kasper soms aan zijn moeder: "Mamma, waarom kan ik niet goed praten?". Ook zag zijn moeder hem wel eens stilletjes in een hoekje woordjes oefenen. 

Hij was in het dorp waar hij opgroeide met zijn stotteren een vreemde vogel, een zonderling. Met hem van gedachten wisselen kon je eigenlijk überhaupt niet. Vrienden had hij niet en ook geen partner. Toen ging hij in therapie omdat hij op de televisie had gezien dat je daardoor van je stotteren kunt afkomen. Zijn familie en bekenden, de buren en de meeste dorpsbewoners wisten nu dat hij beter wilde leren spreken.

Langzaam kwam ik weer tot mijn positieven. De cursor op mijn computerscherm knipperde uitnodigend, maar het voelde alsof ik zojuist met een linkse directe was neergeslagen en het kostte me enige moeite weer op te krabbelen. Op het scherm bleef het even stil, alsof degene aan de andere kant aanvoelde dat er iets niet goed was gegaan. Ik herpakte me evenwel en typte een kort "ai!!" met de emoticon 'beat up' erbij, wat zoveel aangaf als een gezichtje met een blauw oog en de tong half uit de mond. 
Die boodschap kwam aan. 

Media

Bekijk stotteren in de media

Blijf op de hoogte

Brochures, posters en boeken

Bestel of download gratis

Sponsors en partners

DTFonds
DTFonds
Cultuur Fonds
Demosthenes
NVST
InternetDiensten Nederland